Zawiadomienie o wydanej decyzji - droga gminna

OśiR.6220.4.2016
Szubin, 2016-03-17


Zawiadomienie o wydanej decyzji

Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. Poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam, że
w Urzędzie Miejskim w Szubinie dnia 10.03.2016r. na wniosek Pana Piotra Milika działającego  z upoważnienia Gminy Szubin została wydana znak: OŚiR. 6220.4.2016 decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 090510C Słupy – Kowalewo – Smolniki, która przewidziana jest do realizacji
w miejscowościach Smolniki i Kowalewo, gm. Szubin. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią, jak również z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią w Urzędzie Miejskim w Szubinie, Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. nr 4, w godzinach pracy Urzędu.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (17 marca 2016)
Opublikował: Alicja Hoffmann (17 marca 2016, 09:58:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 291