Zawiadomienie

OŚiR.6220.57.2015
Szubin, 2016-03-01


Zawiadomienie o wydanej decyzji

Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam, że w Urzędzie Miejskim w Szubinie dnia 19.02.2016 r. na wniosek Centrum Mięsnego Drobimax II Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, została wydana znak: OŚiR. 6220.57.2015 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie Centrum Mięsnego Drobimax II Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, Oddział ul. Sportowa 6 w Szubinie. Inwestycja realizowana będzie na działkach nr ew. 812/28, 812/29, 812/30 i 812/31 przy ul. Sportowej 6 w Szubinie. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią, jak również z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią. Z dokumentacją w sprawie można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Szubinie, Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. nr 4, w godzinach pracy Urzędu.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (19 lutego 2016)
Opublikował: Alicja Hoffmann (1 marca 2016, 14:12:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 292