zawiadomienie o wydanej decyzji farma w Szubinie - Wsi

OŚiR.6220.38.2015
Szubin, 2015-12-29Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. Poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam, że w Urzędzie Miejskim w Szubinie dnia 23.12.2015 r. na wniosek spółki Grupa DRF z siedzibą w Warszawie została wydana znak: OŚiR. 6220.38.2015 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych o mocy do 4 MWp wraz i przyłączeniem do krajowej sieci energetycznej, na działce o numerze 1754/3 w Szubinie - Wsi, gm. Szubin. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią, jak również z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią w Urzędzie Miejskim w Szubinie, Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. nr 4, w godzinach pracy Urzędu.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (29 grudnia 2015)
Opublikował: Alicja Hoffmann (29 grudnia 2015, 09:13:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 302