Zawiadomienie o wydanej decyzji farma fotowoltaiczna

OŚiR.6220.34.2015
Szubin, 2015-11-20


Zawiadomienie o wydanej decyzji

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. Poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam, że w Urzędzie Miejskim w Szubinie dnia 18.11.2015 r. na wniosek Pana Michała Czajkowskiego została wydana znak: OŚiR. 6220.34.2015 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze 258/20 w Szkocji, gm. Szubin. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią, jak również z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią w Urzędzie Miejskim w Szubinie, Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. nr 4, w godzinach pracy Urzędu.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (20 listopada 2015)
Opublikował: Alicja Hoffmann (20 listopada 2015, 12:42:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 332