Zawiadomienie o wydanej decyzji OŚiR.6220.2.2015

OŚiR.6220.2.2015  Zawiadomienie o wydanej decyzji

Działając na postawie art. 38, art 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam, że w Urzędzie Miejskim w Szubinie dnia 10.04.2015 r. na wniosek Pana Krzysztofa Jankowskiego „KRIS – DAR” z siedzibą przedsiębiorcy w miejscowości Małe Rudy, gm. Szubin, została wydana znak: OŚiR. 6220.2.2015 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu punktu skupu metali żelaznych, który jest przewidziany do realizacji w Małych Rudach, na działce nr 66/1, położonej przy ul. Łabiszyńskiej 9. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią, jak również z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią w Urzędzie Miejskim w Szubinie, Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. nr 4, w godzinach pracy Urzędu.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (17 kwietnia 2015)
Opublikował: Alicja Hoffmann (17 kwietnia 2015, 11:20:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 454