Zawiadomienie o wydanej decyzji (OŚiR.6220.26.2014)

OŚiR.6220.26.2014
Zawiadomienie o wydanej decyzji

Działając na postawie art. 38, art 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam, że w Urzędzie Miejskim w Szubinie dnia 12.03.2015 r. na wniosek spółki z o.o. AUTEX, z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Łęczyckiej, została wydana znak: OŚiR. 6220.26.2014 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wymianie zbiorników paliwowych w miejscu posadowienia starych, na istniejącej stacji paliw oraz wymianie zbiornika na gaz LPG z naziemnego na podziemny, które przewidziane jest w Zamościu, gm. Szubin, przy ul. Poznańskiej 34. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią, jak również z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią w Urzędzie Miejskim w Szubinie, Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. nr 4, w godzinach pracy Urzędu.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (16 marca 2015)
Opublikował: Alicja Hoffmann (17 kwietnia 2015, 11:16:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 457