Zawiadomienie o wydanej decyzji

OŚiR.6220.33.2014
Szubin, 2015-02-26

Zawiadomienie o wydanej decyzji


Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. Poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam, że w Urzędzie Miejskim w Szubinie dnia 11.02.2015 r. na wniosek Pana Łukasza Rakowskiego, Usługi Geodezyjno – Wielobranżowe, z siedzibą firmy przy ul. Gimnazjalnej 2/4 w Nakle nad Notecią, została wydana znak: OŚiR. 6220.33.2014 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej pn. „Farma – Filip II” o mocy do 1 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą, która planowana jest do realizacji na działkach o numerach 3 i 23 w Starym Jarużynie, gm. Szubin .

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią, jak również z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią w Urzędzie Miejskim w Szubinie, Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. nr 4, w godzinach pracy Urzędu.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (27 lutego 2015)
Opublikował: Alicja Hoffmann (27 lutego 2015, 09:43:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 570