Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  OŚiR.6220.49.2013
Szubin, 2014-04-23


Zawiadomienie o wydanej decyzji


Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz 1235 ze zm) zawiadamiam, że w Urzędzie Miejskim w Szubinie dnia 16.04.2014 r. na wniosek Przedsiębiorstwa Agropin sp. z o.o., została wydana znak: OŚiR. 6220.49.2013 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji zbiornikowej na gaz płynny złożonej z czterech naziemnych zbiorników o pojemności 4850 dm3 każdy, wraz z parownikiem gazowym i przyłączem do stacjonarnej suszarni zbóż, na działce nr 21/46 w miejscowości Pińsko, gm. Szubin.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią, jak również z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią w Urzędzie Miejskim w Szubinie, Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. nr 4, w godzinach 7.30 -15.30.


metryczka


Wytworzył: Ignacy Pogodziński (25 kwietnia 2014)
Opublikował: Alicja Hoffmann (25 kwietnia 2014, 12:44:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 573