Informacje o wydanych decyzjach (bez oceny oddziaływania na środowisko)

Informacje o wydanych decyzjach (bez oceny oddziaływania na środowisko)

Zawiadomienie o wydanej decyzji - budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 110/2, 112/2, 112/6 w obrębie Kowalewo, w gminie Szubin.

OŚiR.6220.73.2021 Szubin, 2022-05-17   OBWIESZCZENIE  Zawiadomienie o wydanej decyzji             Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji - przebudowa budynku inwentarskiego (chlewni), zlokalizowanego na działce nr 491/2 w miejscowości Królikowo, gm. Szubin

Szubin, 2022-05-17 OŚiR.6220.28.2021   OBWIESZCZENIE   Zawiadomienie o wydanej decyzji         Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

zawiadomienie o wydanej decyzji - farma fotowoltaiczna w Słonawach

OŚiR.6220.60.2021 Szubin, 2022-03-28     Zawiadomienie o wydanej decyzji     Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji - farma fotowoltaiczna do 15 MW w Dąbrówce Słupskiej

OŚiR.6220.69.2021 Szubin, 2022-03-29     Zawiadomienie o wydanej decyzji         Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji - farma fotowoltaiczna w Szaradowie

OŚiR.6220.59.2021 Szubin, 2022-03-21   Zawiadomienie o wydanej decyzji Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

zawiadomienie o wydanej decyzji - farma fotowoltaiczna w Skórzewie

OŚiR.6220.62.2021 Szubin, 2022-03-01   Zawiadomienie o wydanej decyzji Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

zawiadomienie o wydanej decyzji - farma fotowoltaiczna w Grzecznej Pannie (15MW)

OśiR.6220.42.2021 Szubin, 2022-01-13   Zawiadomienie o wydanej decyzji Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

zawiadomienie o wydanej decyzji - farma fotowoltaiczna w Grzecznej Pannie, dz. nr 59 i 60

OśiR.6220.43.2021 Szubin, 2022-01-04   Zawiadomienie o wydanej decyzji Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji - farma fotowoltaiczna w Łachowie

OśiR.6220.52.2021 Szubin, 2021-12-07     Zawiadomienie o wydanej decyzji Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

zawiadomienie o wydanej decyzji - farma fotowoltaiczna w Pińsku

OśiR.6220.52.2020 Szubin, 2021-06-29     Zawiadomienie o wydanej decyzji   Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji - przebudowa drogi gminnej Tur - Brzózki

OśiR.6220.11.2020 Szubin, 2021-03-02   Zawiadomienie o wydanej decyzji Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji środowiskowej - farma fotowoltaiczna w Szubinie - Wsi

OśiR.6220.27.2019 Szubin, 2019-08-13     Zawiadomienie o wydanej decyzji   Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji - farma fotowoltaiczna w Łachowie

OśiR.6220.21.2019 Szubin, 2019-08-13     Zawiadomienie o wydanej decyzji   Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji - farma fotowoltaiczna w Szubinie - Wsi

OśiR.6220.4.2019 Szubin, 2019-06-07   Zawiadomienie o wydanej decyzji   Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji - studnia w Hucie Szkła w Turze

OśiR.6220.13.2019 Szubin, 2019-06-03     Zawiadomienie o wydanej decyzji   Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego [...]

Informacja o wydanej decyzji - kopalnia Skórzewo - zmiana decyzji

OśiR.6220.46.2018 Szubin, 2019-01-03 Zawiadomienie o wydanej decyzji Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji - farma fotowoltaiczna w Szubinie

OśiR.6220.37.2018 Szubin, 2018-11-21 Zawiadomienie o wydanej decyzji Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji -kopalnia Skórzewo

OśiR.6220.9.2018 Szubin, 2018-08-02 Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji środowiskowej - kopalnia Żurczyn

OśiR.6220.8.2018 Szubin, 2018-08-02 Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o [...]

Zawiadomienie o decyzji środowiskowej na ul. Sportowej

OśiR.6220.12.2018 Szubin, 2018-08-02 Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o [...]

zawiadomienie o wydanej decyzji obora w Gąbinie

OŚiR.6220.1.2018 Szubin, 2018-06-11       Zawiadomienie o wydanej decyzji   Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji - El - Kajo

OśiR.6220.40.2017 Szubin, 2017-10-13 Zawiadomienie o wydanej decyzji Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji -kopalnia w Kołaczkowie

Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. [...]

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (OŚiR.6220.12.2017)

OŚiR.6220.12.2017 OBWIESZCZENIE Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji - rewitalizacja pomostu w Wąsoszu

OŚiR.6220.68.2016 Szubin, 2017-04-21 Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji - budowa hali produkcyjno - magazynowej w Kowalewie

OśiR.6220.55.2016 Szubin, 2017-04-04 Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OŚiR.6220.42.2016 Szubin, 2017-02-02 Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji - droga gminna

OśiR.6220.4.2016 Szubin, 2016-03-17 Zawiadomienie o wydanej decyzji Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, [...]

Zawiadomienie

OŚiR.6220.57.2015 Szubin, 2016-03-01 Zawiadomienie o wydanej decyzji Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, [...]

zawiadomienie o decyzji

OŚiR.6220.37.2015 Szubin, 2016-03-03 Zawiadomienie o wydanej decyzji Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, [...]

zawiadomienie o wydanej decyzji farma w Szubinie - Wsi

OŚiR.6220.38.2015 Szubin, 2015-12-29 Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska [...]

zawiadomienie o wydanej decyzji farma fotowoltaiczna w Szkocji (II)

OŚiR.6220.35.2015 Szubin, 2015-11-20 Zawiadomienie o wydanej decyzji Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji farma fotowoltaiczna

OŚiR.6220.34.2015 Szubin, 2015-11-20 Zawiadomienie o wydanej decyzji Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji OŚiR.6220.2.2015

OŚiR.6220.2.2015   Zawiadomienie o wydanej decyzji Działając na postawie art. 38, art 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji (OŚiR.6220.26.2014)

OŚiR.6220.26.2014 Zawiadomienie o wydanej decyzji Działając na postawie art. 38, art 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji

OŚiR.6220.33.2014 Szubin, 2015-02-26 Zawiadomienie o wydanej decyzji Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w [...]

Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  OŚiR.6220.49.2013Szubin, 2014-04-23Zawiadomienie o wydanej decyzjiDziałając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji (OŚiR.6220.39.2013)

OŚiR.6220.39.2013 Zawiadomienie o wydanej decyzji Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji (OŚiR.6220.38.2013)

OŚiR.6220.38.2013 Zawiadomienie o wydanej decyzji Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji (OŚiR.6220.21.2013)

OŚiR.6220.21.2013 Zawiadomienie o wydanej decyzji Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji (OŚiR.6220.19.2013)

OŚiR.6220.19.2013 Zawiadomienie o wydanej decyzji Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji (OŚiR.6220.36.2012)

OŚiR.6220.36.2012 Zawiadomienie o wydanej decyzji Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji (OŚiR.6220.25.2012)

OŚiR.6220.25.2012 Zawiadomienie o wydanej decyzji Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji (OŚiR.6220.5.2012)

OŚiR.6220.5.2012 Zawiadomienie o wydanej decyzji Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz [...]

Informacja o wydanej decyzji (OŚiR.6220.13.2012)

OŚiR.6220.13.2012 Informacja o wydanej decyzji Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji (OŚiR.6220.59.2011)

OŚiR.6220.59.2011 Zawiadomienie o wydanej decyzji Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji (OŚiR.6220.57.2011)

OŚiR.6220.57.2011 Zawiadomienie o wydanej decyzji Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji (OŚiR.6220.2.2012)

OŚiR.6220.2.2012 Zawiadomienie o wydanej decyzji Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji (OŚiR.6220.4.2012)

OŚiR.6220.4.2012 Zawiadomienie o wydanej decyzji Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji (OŚiR.6220.4.2011.AH)

OŚiR.6220.4.2011.AH Zawiadomienie o wydanej decyzji Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji (OŚiR.6220.14.2011.AH)

OŚiR.6220.14.2011.AH Zawiadomienie o wydanej decyzji Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji (OŚiR. 7624-54/10)

OŚiR. 7624-54/10 Zawiadomienie o wydanej decyzji Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji (OŚiR. 7624-48/10)

OŚiR. 7624-48/10 Zawiadomienie o wydanej decyzji Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji (OŚiR. 7624-49/10)

OŚiR. 7624-49/10 Zawiadomienie o wydanej decyzji Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji (OŚiR. 7624-53/10)

OŚiR. 7624-53/10 Zawiadomienie o wydanej decyzji Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do produkcji paliw z produktów roślinnych oraz obornika końskiego, która przewidziana jest do realizacji w miejscowości Małe

OŚiR. 7624-34/10 Zawiadomienie o wydanej decyzji Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowego na część mieszkalną i usługowo – warsztatową na terenie dz. nr 425/1 w Królikowie

OŚiR. 7624- 13/10 Zawiadomienie o wydanej decyzji Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego – obudowy studni wraz z przyłączem energetycznym i punktem czerpalnym, na działce nr 36 w miejscowości Łachowo,

OŚiR. 7624-3/10 Zawiadomienie o wydanej decyzji Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego - obudowy studni wraz z przyłączem energetycznym i punktem czerpalnym, na działce nr 114/46 w Kołaczkowie

OŚiR. 7624-2/10 Zawiadomienie o wydanej decyzji Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. polegającego budowie instalacji do produkcji paliw z produktów roślinnych, która przewidziana jest do realizacji w miejscowości Małe Rudy na działce nr 152/4

OŚiR. 7624- 34/09 Zawiadomienie o wydanej decyzji Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz [...]

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Modrzewiowej, Brzozowej i Klonowej w Szubinie realizowanej na działkach nr 2167, 2169/1, 2171, 2170, 2165, 2117, 282/10, 282/11, 282/13

OŚiR. 7624-20/09 OBWIESZCZENIE Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach [...]

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rewitalizacji starej części miasta Szubina, obejmująca przebudowę części drogowej Rynku i w ulicach Kilińskiego, Wyzwolenia, Św. Marcina...

OŚiR. 7624-18/09 OBWIESZCZENIE Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu przetwórstwa surowców spożywczych

OŚiR. 7624-16/09 Zawiadomienie o wydanej decyzji Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz [...]

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie warsztatu mechaniki samochodowej na działce nr 807/1 w Szubinie

PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na [...]

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie magazynu z częścią biurową oraz warsztatu naprawy samochodów osobowych i dostawczych wraz z wymianą olejów na działce nr 83/6 w Zalesiu

PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na [...]

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno - magazynowej z zapleczem socjalno - biurowym i wiatą na działce nr 812/78 w Szubinie, przy ul. Sportowej

PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na [...]

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji stacji paliw płynnych i LPG z budynkiem stacji i niezbędną infrastrukturą na terenie działki nr 226/3 położonej w miejscowości Kowal

OŚiR. 7632-25/08/09 PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach [...]

metryczka