2009

2009

Protokół Nr 24/09

Protokół Nr 24/09 z posiedzenia Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska Handlu i Usług Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 17 grudnia 2009 roku. Tematyka posiedzenia: Omówienie projektu budżetu gminy na 2010 r. Sprawy bieżące. [...]

Protokół Nr 23/09

Protokół Nr 23/09 z posiedzenia Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska Handlu i Usług Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 listopada 2009 roku. Tematyka posiedzenia: Opracowanie planu pracy komisji na 2010 rok. Omówienie projektów [...]

Protokół Nr 22/09

Protokół Nr 22/09 z posiedzenia Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska Handlu i Usług Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 października 2009 roku. Tematyka posiedzenia: Informacja z działalności Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka [...]

Protokół Nr 21/09

Protokół Nr 21/09 z posiedzenia Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska Handlu i Usług Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 września 2009 roku. Tematyka posiedzenia: Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o zwalczaniu chorób [...]

Protokół Nr 20/09

Protokół Nr 20/09 z posiedzenia Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska Handlu i Usług Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 23 czerwca 2009 roku. Tematyka posiedzenia: Przedstawienie i omówienie sprawozdania z przeprowadzonych kontroli na [...]

Protokół Nr 19/09

Protokół Nr 19/09 z posiedzenia Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska Handlu i Usług Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 9 kwietnia 2009 roku. Tematyka posiedzenia: Przedstawienie przez Pana Adama Krasickiego Kierownika Biura Powiatowego [...]

Protokół Nr 18/09

Protokół Nr 18/09 z posiedzenia Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska Handlu i Usług Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 17 lutego 2009 roku. Tematyka posiedzenia: Opracowanie koncepcji dotyczącej funkcjonowania ośrodka wypoczynkowego [...]

Protokół Nr 17/09

Protokół Nr 17/09 z posiedzenia Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska Handlu i Usług Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 stycznia 2009 roku. Tematyka posiedzenia: Wybór wariantu w sprawie wynagrodzenia sołtysów. Sprawy bieżące [...]

metryczka