2009

2009

Protokół Nr 39/09

Protokół Nr 39/09 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej Ładu i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 16 grudnia 2009 roku. Tematyka posiedzenia: Rozpatrzenie skargi mieszkanki Szubina na Zastępcę [...]

Protokół Nr 38/09

Protokół Nr 38/09 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej Ładu i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 listopada 2009 roku. Tematyka posiedzenia: Wyjazd na osiedle leśne w celu oględzin terenu [...]

Protokół Nr 37/09

Protokół Nr 37/09 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej Ładu i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 października 2009 roku. Tematyka posiedzenia: Omówienie materiałów na sesję. Sprawy [...]

Protokół Nr 36/09

Protokół Nr 36/09 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej Ładu i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 23 września 2009 roku. Tematyka posiedzenia: Omówienie materiałów sesyjnych. Sprawy [...]

Protokół Nr 35/09

Protokół Nr 35/09 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej Ładu i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 sierpnia 2009 roku. Tematyka posiedzenia: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szubin za I [...]

Protokół Nr 34/09

Protokół Nr 34/09 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej Ładu i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 3 sierpnia 2009 roku. Tematyka posiedzenia: Omówienie materiałów sesyjnych. Sprawy [...]

Protokół Nr 33/09

Protokół Nr 33/09 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej Ładu i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 23 czerwca 2009 roku. Tematyka posiedzenia: Omówienie gospodarki mieszkaniowej w Gminie Szubin. [...]

Protokół Nr 32/09

Protokół Nr 32/09 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej Ładu i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 czerwca 2009 roku. Tematyka posiedzenia: Omówienie wniosków złożonych przez najemców [...]

Protokół Nr 31/09

Protokół Nr 31/09 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej Ładu i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 maja 2009 roku. Tematyka posiedzenia: Informacja Burmistrza Szubina o przeprowadzonej w 2008 [...]

Protokół Nr 30/09

Protokół Nr 30/09 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej Ładu i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 maja 2009 roku. Tematyka posiedzenia: Omówienie budowy remizy i wprowadzenia jednostki [...]

Protokół Nr 29/09

Protokół Nr 29/09 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej Ładu i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 17 marca 2009 roku. Tematyka posiedzenia: Omówienie materiałów na sesję. Sprawy bie [...]

Protokół Nr 28/09

Protokół Nr 28/09 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Ładu i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 17 lutego 2009 roku. Tematyka posiedzenia: Opracowanie koncepcji dotyczącej funkcjonowania [...]

Protokół Nr 27/09

Protokół Nr 27/09 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Ładu i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 stycznia 2009 roku. Tematyka posiedzenia: Omówienie materiałów przygotowanych na XXX [...]

Protokół Nr 26/09

Protokół Nr 26/09 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Ładu i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 15 stycznia 2009 roku. Tematyka posiedzenia: Omówienie sytuacji pożarowej na terenie gminy [...]

metryczka