2009

2009

Protokół Nr 40/09

Protokół Nr 40/09 z posiedzenia Komisji Budżetu Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 21 grudnia 2009 roku. Tematyka posiedzenia: Omówienie ostatnich zmian do projektu uchwały w sprawie uchwalenia [...]

Protokół Nr 39/09

Protokół Nr 39/09 z posiedzenia Komisji Budżetu Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 14 grudnia 2009 roku. Tematyka posiedzenia: Omówienie projektu budżetu gminy Szubin na 2010 rok. Sprawy bie [...]

Protokół Nr 38/09

Protokół Nr 38/09 z posiedzenia Komisji Budżetu Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 listopada 2009 roku. Tematyka posiedzenia: Omówienie materiałów sesyjnych. Opracowanie planu pracy Komisji [...]

Protokół Nr 37/09

Protokół Nr 37/09 z posiedzenia Komisji Budżetu Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 października 2009 roku. Tematyka posiedzenia: Analiza realizacji podatków, umorzeń i odroczeń za I półrocze [...]

Protokół Nr 36/09

Protokół Nr 36/09 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 września 2009 roku. Tematyka posiedzenia: Omówienie materiałów sesyjnych. Sprawy bieżące. [...]

Protokół Nr 35/09

Protokół Nr 35/09 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 sierpnia 2009 roku. Tematyka posiedzenia: Omówienie Sprawozdania Burmistrza Szubina z wykonania budżetu gminy [...]

Protokół Nr 34/09

Protokół Nr 34/09 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 lipca 2009 roku. Tematyka posiedzenia: Omówienie materiałów sesyjnych. Sprawy bieżące. [...]

Protokół Nr 33/09

Protokół Nr 33/09 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 czerwca 2009 roku. Tematyka posiedzenia: Omówienie materiałów na XXXVII sesję Rady Miejskiej w Szubinie. [...]

Protokół Nr 32/09

Protokół Nr 32/09 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 maja 2009 roku. Tematyka posiedzenia: Omówienie materiałów sesyjnych. Sprawy bieżące. [...]

Protokół Nr 31/09

Protokół Nr 31/09 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 6 maja 2009 roku. Tematyka posiedzenia: Omówienie materiałów na sesję. [...]

Protokół Nr 30/09

Protokół Nr 30/09 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 14 kwietnia 2009 roku. Tematyka posiedzenia: Omówienie materiałów na XXXIV sesję Rady Miejskiej w Szubinie. [...]

Protokół Nr 29/09

Protokół Nr 29/09 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 marca 2009 roku. Tematyka posiedzenia: Omówienie zmiany w budżecie gminy Szubin na 2009 rok. Omówienie [...]

Protokół Nr 28/09

Protokół Nr 28/09 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 23 lutego 2009 roku. Tematyka posiedzenia: Omówienie zmiany do budżetu gminy Szubin na 2009 rok. [...]

Protokół Nr 27/09

Protokół Nr 27/09 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 17 lutego 2009 roku. Tematyka posiedzenia: Opracowanie koncepcji dotyczącej funkcjonowania ośrodka wypoczynkowego w [...]

Protokół Nr 26/09

Protokół Nr 26/09 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 16 lutego 2009 roku. Tematyka posiedzenia: Opracowanie koncepcji dotyczącej funkcjonowania Ośrodka Wypoczynkowego w [...]

Protokół Nr 25/09

Protokół Nr 25/09 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 2 lutego 2009 roku. Tematyka posiedzenia: Omówienie sprawozdania z kontroli doraźnej zleconej Komisji Rewizyjnej [...]

metryczka