2009

2009

Protokół Nr 37/09

Protokół Nr 37/09 z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury Sportu Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 15 grudnia 2009 roku. Tematem posiedzenia było: Omówienie projektu budżetu gminy Szubin na 2010 rok. [...]

Protokół Nr 36/09

Protokół Nr 36/09 z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury Sportu Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 listopada 2009 roku. Tematem posiedzenia było: Omówienie materiałów sesyjnych. Opracowanie planu [...]

Protokół Nr 35/09

Protokół Nr 35/09 z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury Sportu Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 października 2009 roku. Tematem posiedzenia było: Omówienie informacji z realizacji zadań oświatowych [...]

Protokół Nr 34/09

Protokół Nr 34/09 z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury Sportu Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 1 października 2009 roku. Tematem posiedzenia było: Dyskusja na temat wysokości opłaty za świadczenia [...]

Protokół Nr 33/09

Protokół Nr 33/09 z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury Sportu Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 21 września 2009 roku. Tematem posiedzenia było: Omówienie materiałów sesyjnych: Informacja z [...]

Protokół Nr 32/09

Protokół Nr 32/09 z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury Sportu Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 11 września 2009 roku. Tematem posiedzenia było: Omówienie funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej na [...]

Protokół Nr 31/09

Protokół Nr 31/09 z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury Sportu Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 sierpnia 2009 roku. Tematem posiedzenia było: Dokonanie przeglądu szkół w zakresie przygotowania do [...]

Protokół Nr 30/09

Protokół Nr 30/09 z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury Sportu Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 lipca 2009 roku. Tematem posiedzenia było: Omówienie materiałów sesyjnych. Sprawy bieżące. [...]

Protokół Nr 29/09

Protokół Nr 29/09 z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury Sportu Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 czerwca 2009 roku. Tematem posiedzenia było: Omówienie uchwał: - w sprawie ustalenia planu sieci [...]

Protokół Nr 28/09

Protokół Nr 28/09 z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury Sportu Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 15 czerwca 2009 roku. Tematem posiedzenia było: Omówienie uchwał: - w sprawie ustalenia planu sieci [...]

Protokół Nr 27/09

Protokół Nr 27/09 z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury Sportu Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 3 czerwca 2009 roku. Tematem posiedzenia było: Omówienie materiałów sesyjnych. Sprawy bieżące. [...]

Protokół Nr 26/09

Protokół Nr 26/09 z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury Sportu Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 15 kwietnia 2009 roku. Tematem posiedzenia było: Omówienie działalności Muzeum Ziemi Szubińskiej im. [...]

Protokół Nr 25/09

Protokół Nr 25/09 z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury Sportu Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 19 marca 2009 roku. Tematem posiedzenia było: Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy [...]

Protokół Nr 24/09

Protokół Nr 24/09 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 6 marca 2009 roku. Tematem posiedzenia było: Omówienie braku miejsc w przedszkolach i opracowanie [...]

Protokół Nr 23/09

Protokół Nr 23/09 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 17 lutego 2009 roku. Tematem posiedzenia było: Opracowanie koncepcji dotyczącej funkcjonowania ośrodka [...]

Protokół Nr 22/09

Protokół Nr 22/09 z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury Sportu Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 3 lutego 2009 roku. Tematem posiedzenia było: Informacja o imprezach organizowanych w czasie ferii zimowych [...]

metryczka