2008

2008

Protokół Nr 21/08 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 grudnia 2008 r.

Protokół Nr 21/08 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 16 grudnia 2008 roku. Tematem posiedzenia było: Omówienie materiałów przygotowanych na zbliżającą [...]

Protokół Nr 20/08 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 października 2008 r.

Protokół Nr 20/08 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 października 2008 roku. Tematem posiedzenia było: Omówienie materiałów przygotowanych na XXV [...]

Protokół Nr 19/08 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 września 2008 r.

Protokół Nr 19/08 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 września 2008 roku. Tematem posiedzenia było: Omówienie uchwały w sprawie zaopiniowania Regulaminu [...]

Protokół Nr 18/08 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2008 r.

Protokół Nr 18/08 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 19 sierpnia 2008 roku. [...]

Protokół Nr 17/08 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 lipca 2008 r.

Protokół Nr 17/08 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego i Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 14 lipca 2008 roku. Tematem posiedzenia było: Ocena pracy [...]

Protokół Nr 16/08 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 maja 2008 r.

Protokół Nr 16/08 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 20 maja 2008 roku. Tematem posiedzenia było: Ocena pracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w [...]

Protokół Nr 15/08 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 kwietnia 2008 r.

Protokół Nr 15/08 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 15 kwietnia 2008 roku. [...]

Protokół Nr 14/08 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 18 marca 2008 r.

Protokół Nr 14/08 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 marca 2008 roku. Tematem posiedzenia było: Omówienie współpracy między gminą Szubina [...]

Protokół Nr 13/08 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 stycznia 2008 r.

Protokół Nr 13/08 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 stycznia 2008 roku. Tematem posiedzenia było: Omówienie projektu uchwały o zmianie uchwały Nr [...]

metryczka