2007

2007

Protokół Nr 12/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 grudnia 2007 r.

Protokół Nr 12/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 15 listopada 2007 roku. Tematem posiedzenia było: Omówienie projektu budżetu gminy Szubin na 2008 rok. [...]

Protokół Nr 11/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r.

Protokół Nr 11/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 15 listopada 2007 roku. Tematem posiedzenia było: Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej: - [...]

Protokół Nr 10/07 z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 października 2007 r.

Protokół Nr 10/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 23 października 2007 roku. Tematem posiedzenia było: Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej [...]

Protokół Nr 9/07 z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2007 r.

Protokół Nr 9/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 sierpnia 2007 roku. Tematem posiedzenia było: Omówienie wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007. [...]

Protokół Nr 8/07 z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 maja 2007 r.

Protokół Nr 8/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 23 maja 2007 roku. Tematem posiedzenia było: Ocena pracy MGOPS w Szubinie. Omówienie działalności [...]

Protokół Nr 7/07 z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2007 r.

Protokół Nr 7/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 kwietnia 2007 roku. Tematem posiedzenia było: ocena realizacji budżetu gminy za 2006 r. w działach [...]

Protokół Nr 6/07 z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 marca 2007 r.

Protokół Nr 6/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 20 marca 2007 roku. Tematem posiedzenia było: omówienie spraw dotyczących ustanowienia specjalnej strefy [...]

Protokół Nr 5/07 z wspólnego posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 marca 2007 r.

Protokół Nr 5/07 z wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 marca 2007 roku. Tematyka posiedzenia: Omówienie działalności Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie. Rozpatrzenie wniosku mieszkańców wsi [...]

Protokół 4/07 z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 stycznia 2007 r.

Protokół Nr 4/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 31 stycznia 2007 roku. Tematyka posiedzenia: Omówienie regulaminu wynagradzania nauczycieli. Sprawy [...]

Protokół Nr 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 stycznia 2007 r.

Protokół Nr 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 15 stycznia 2007 roku. Tematyka posiedzenia: Sprawa funkcjonowania poradni specjalistycznych w gminie [...]

metryczka