2006

2006

Protokół Nr 2/06 z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 grudnia 2006 r.

Protokół Nr 2/06 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 12 grudnia 2006 roku. [...]

Protokół Nr 1/06 z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 listopada 2006 r.

Protokół Nr 1/06 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 listopada 2006 roku. Tematyka posiedzenia: Omówienie projektów uchwał ustalających stawki podatkowe [...]

Protokół Nr 6/06 z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 5 września 2006 r.

Protokół Nr 6/06 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 września 2006 roku. Tematyka posiedzenia: Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do [...]

Protokół Nr 5/06 z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 czerwca 2006 r.

Protokół Nr 5/06 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 23 czerwca 2006 roku. Tematyka posiedzenia: Ocena działalności: Szubińskiego Domu Kultury Rejonowej [...]

Protokół Nr 4/06 z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 24 maja 2006 r.

Protokół Nr 4/06 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 maja 2006 roku. Tematyka posiedzenia: Działalność MGOPS za 2005 rok oraz przedstawienie potrzeb w [...]

Protokół Nr 3/06 z wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 15 maja 2006 r.

Protokół Nr 3/06 z wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego, Komisji Rewizyjnej i Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 15 maja 2006 roku. [...]

Protokół Nr 2/06 z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 marca 2006 r.

Protokół Nr 2/06 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 marca 2006 roku. Tematyka posiedzenia: Ocena realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu [...]

Protokół Nr 1/06 z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 24 stycznia 2006 r.

Protokół Nr 1/06 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 stycznia 2006 roku. Tematyka posiedzenia: Ocena pracy biblioteki i przygotowania do obchodów 60-lecia. [...]

metryczka