Zarządzenie Nr 0151-152/05


Zarządzenie Nr 0151-152/05
Burmistrza Szubina
z dnia 15 grudnia 2005 roku

zmieniające zarządzenie Nr 0151-149/05 Burmistrza Szubina z dnia 7 grudnia 2005r. w sprawie oznaczenia nieruchomości nowymi numerami porządkowymi.

Na podstawie art. 47a pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych oraz o numeracji nieruchomości (Dz.U. z 2003r. Nr 166, poz. 1612.) w związku z art. 1 ustawy z dnia 17 maja 1990r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001, Nr. 142 poz. 1591 Dz.U. z 2002, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759) oraz rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 28 października 2004r. w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości (Dz.U. Nr 243, poz. 2432) zarządza się co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 0151-149/05 Burmistrza Szubina z dnia 7 grudnia 2005r. w sprawie oznaczenia nieruchomości numerami porządkowymi wprowadza się w ust. 2 następującą zmianę:
"2. Nadać na wniosek .................... zam. w ...................., nowy numer porządkowy 34a (z dodatkowym oznaczeniem małą literą alfabetu) dla nieruchomości, oznaczonej numerem geodezyjnym 204/5 położonej w Małych Rudach gmina Szubin stanowiącej własność ....................".

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Szubinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

pobierz zarządzenie (42kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina Ignacy Pogodziński (15 grudnia 2005)
Opublikował: Michał Moniak (30 grudnia 2005, 12:45:33)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (4 sierpnia 2009, 08:07:56)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1442