Zarządzenie Nr 0151-150/05


Zarządzenie Nr 0151-150/05
Burmistrza Szubina
z dnia 14 grudnia 2005 roku

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerami porządkowymi.

Na podstawie art. 47a pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych oraz o numeracji nieruchomości (Dz. U. z 2003r. Nr 166, poz. 1612) w związku z art. 1 ustawy z dnia 17 maja 1990r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001, Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759) oraz rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 28 października 2004r. w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości (Dz.U. Nr 243, poz. 2432) zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Nadać na wniosek Pani .................... zam. ...................., nowy numer porządkowy 4a (z dodatkowym oznaczeniem małą literą alfabetu) dla nieruchomości, oznaczonej numerem geodezyjnym 31/7 położonej w Żędowie gm. Szubin, stanowiącej własność .....................
2. Nadać na wniosek Państwa .................... zam. ...................., nowy numer porządkowy 8a (z dodatkowym oznaczeniem małą literą alfabetu) dla nieruchomości, oznaczonej numerem geodezyjnym 267/18 położonej przy ulicy Pałuckiej w Szubinie, stanowiącej własność .....................
3. Nadać na wniosek Pana ..................... zam. ...................., nowy numer porządkowy 9a (z dodatkowym oznaczeniem małą literą alfabetu) dla nieruchomości, oznaczonej numerem geodezyjnym 1091 położonej przy ul Dworcowej w Szubinie, stanowiącej własność .....................

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Szubinie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

pobierz zarządzenie (46kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina Ignacy Pogodziński (14 grudnia 2005)
Opublikował: Michał Moniak (30 grudnia 2005, 08:27:29)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (4 sierpnia 2009, 08:08:55)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1449