Zarządzenie Nr 0151-144/05


Zarządzenie Nr 0151-44/05
Burmistrza Szubina
z dnia 25 listopada 2005 roku

w sprawie wyrażenia zgody na używanie wzoru herbu i flagi Gminy Szubin.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759) § 4 uchwały nr XXIII/211/05 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 lutego 2005r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi oraz pieczęci urzędowych Gminy Szubin oraz § 4 zarządzenia nr 0151-61/05 Burmistrza Szubina z dnia 1 czerwca 2005r. w sprawie trybu wyrażania zgody na używanie wizerunku herbu i flagi Gminy Szubin, zarządza się, co następuje:

§ 1. Wyrazić zgodę na używanie wzoru herbu i flagi Gminy Szubin na stronie internetowej dostępnej pod adresem www.szubin.net.pl i www.szubin.mpn.pl.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

pobierz zarządzenie (26kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina Ignacy Pogodziński (25 listopada 2005)
Opublikował: Michał Moniak (6 grudnia 2005, 08:45:01)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (4 sierpnia 2009, 08:12:25)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1577