Zarządzenie Nr 0151-143/05

Zarządzenie Nr 0151-143/05
Burmistrza Szubina
z dnia 21 listopada 2005 roku

zmieniające zarządzenie Nr 0151-107/05 Burmistrza Szubina z dnia 6 września 2005r. o przeznaczeniu do wydzierżawienia w drodze przetargu pisemnego ograniczonego nieruchomości zabudowanych stanowiących własność gminy Szubin.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), § 3 ust. 1 i § 24 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108) oraz uchwały Nr XXXII/257/98 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 lutego 1998r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 0151-107/05 Burmistrza Szubina z dnia 6 września 2005r. o przeznaczeniu do wydzierżawienia w drodze przetargu pisemnego ograniczonego nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Szubin, § 5 otrzymuje brzmienie:
"§ 5. Do przeprowadzenia przetargu wyznaczam Komisję przetargową w składzie następującym:
1. Mariusz Piotrkowski - przewodniczący
2. Barbara Winiecka - członek
3. Bernadeta Grunt - członek
4. Małgorzata Kwast - członek"

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

Zmiana w składzie osobowym Komisji przetargowej została dokonana ze względu na fakt, iż jej przewodniczący Edward Pasterski przebywa na zwolnieniu lekarskim.
W tym stanie rzeczy zmiana zarządzenia Nr 0151-107/05 z dnia 6 września 2005r. stała się konieczna.

BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

pobierz zarządzenie (51kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina Ignacy Pogodziński (21 listopada 2005)
Opublikował: Michał Moniak (24 listopada 2005, 14:41:48)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (4 sierpnia 2009, 08:17:35)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1614