Zarządzenie Nr 0151-129/05

Zarządzenie Nr 0151-129/05
Burmistrza Szubina
z dnia 13 października 2005 roku

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerami porządkowymi.

Na podstawie art. 47a pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych oraz o numeracji nieruchomości (Dz.U. z 2003r. Nr 166, poz. 1612) w związku z art. 1 ustawy z dnia 17 maja 1990r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001, Nr 142, poz. 1591 Dz.U. z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759) oraz rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 28 października 2004r. w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości (Dz.U. Nr 243, poz. 2432) zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Nadać na wniosek Pani .................... zam. przy ul. ...................., nowy numer porządkowy 2 b (z dodatkowym oznaczeniem małą literą alfabetu) dla nieruchomości, oznaczonej numerem geodezyjnym 686/3 położonej przy ulicy Bydgoskiej we wsi Tur gm. Szubin, stanowiącej własność .....................
2. Nadać na wniosek Pana .................... zam. przy ulicy ...................., nowy numer porządkowy 8 dla nieruchomości, oznaczonej numerem geodezyjnym 407/6 położonej przy ulicy Łabiszyńskiej w Szubinie, stanowiącej własność państwa .......................
3. Nadać na wniosek Pana ..................... zam. przy ulicy ...................., nowy numer porządkowy 35b (z dodatkowym oznaczeniem małą literą alfabetu) dla nieruchomości, oznaczonej numerem geodezyjnym 272/9 położonej w Szkocji gm. Szubin, stanowiącej własność państwa .....................
4. Nadać na wniosek Pana .................... zam. w ...................., nowy numer porządkowy 27a (z dodatkowym oznaczeniem małą literą alfabetu) dla nieruchomości, oznaczonej numerem geodezyjnym 519 położonej w Smolnikach gm. Szubin, stanowiącej własność .....................

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Szubinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

pobierz zarządzenie (50kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina Ignacy Pogodziński (13 października 2005)
Opublikował: Michał Moniak (19 października 2005, 08:17:31)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (4 sierpnia 2009, 08:33:12)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1584