Zarządzenie Nr 0151-128/05

Zarządzenie Nr 0151-128/05
Burmistrza Szubina
z dnia 13 października 2005 roku

w sprawie odwołania Pana Dariusza Zdralka ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 14 z siedzibą w Zamościu.

Na podstawie § 11 ust.1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 sierpnia 2000r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 72, poz. 847) zarządza się, co następuje:

§ 1 .Odwołać ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 14 z siedzibą w Zamościu Pana Dariusza Zdralka na skutek pisemnego zrzeczenia się przez niego członkostwa w komisji.

§ 2.1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Szubinie, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 14.
2. O wygaśnięciu członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 14 zawiadomić pełnomocnika właściwego komitetu wyborczego.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Szubin.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

pobierz zarządzenie (29kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina Ignacy Pogodziński (13 października 2005)
Opublikował: Michał Moniak (14 października 2005, 13:16:23)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (4 sierpnia 2009, 08:33:25)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1662