Zarządzenie Nr 0151-122/05

Zarządzenie Nr 0151-122/05
Burmistrza Szubina
z dnia 4 października 2005 roku

w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej, wskazanego przez Burmistrza do składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 12 z siedzibą w świetlicy wiejskiej w Samoklęskach Dużych oraz uzupełnienie składu tej komisji.

Na podstawie § 11 ust. 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 sierpnia 2000r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 72, poz. 847) zarządza się, co następuje:

§ 1. Odwołać Panią Alinę Gniot z członka obwodowej komisji wyborczej, wskazanego przez Burmistrza Szubina do składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 12 z siedzibą w świetlicy wiejskiej w Samoklęskach Dużych, w związku z zrzeczeniem się przez w/w członkostwa w komisji.

§ 2. Uzupełnić skład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 12 z siedzibą w świetlicy wiejskiej w Samoklęskach Dużych o osobę Pani Elżbiety Stejenka członka wskazanego przez Burmistrza Szubina.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Szubinie, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Szubin.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

pobierz zarządzenie (36kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina Ignacy Pogodziński (4 października 2005)
Opublikował: Michał Moniak (12 października 2005, 13:55:39)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (4 sierpnia 2009, 08:34:52)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1660