Zarządzenie Nr 0151-120/05

Zarządzenie Nr 0151-120/05
Burmistrza Szubina
z dnia 3 października 2005 roku

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 z siedzibą w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie oraz w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 z siedzibą w Przedszkolu nr 2 w Szubinie.

Na podstawie § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 72, poz. 847) zarządza się, co następuje:

§ 1. Stwierdzić wygaśnięcie członkostwa niżej wymienionych w Obwodowych Komisjach Wyborczych z powodu zrzeczenia się:
1) Pani Izabeli Gorzyckiej, zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Ryszarda Korwin-Mikke do Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 z siedzibą w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie,
2) Pani Agnieszki Kokocińskiej, zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Kandydatka na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska do Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 z siedzibą w Przedszkolu nr 2 w Szubinie,
3) Pani Joanny Leśniarek zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Leszka Bubla do Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Chomętowie.

§ 2. 1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Szubinie, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej.
2. O wygaśnięciu członkostwa w/w w Obwodowych Komisjach Wyborczych zawiadomić pełnomocników Komitetów Wyborczych.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Szubin.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

pobierz zarządzenie (48kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina Ignacy Pogodziński (3 października 2005)
Opublikował: Michał Moniak (3 października 2005, 14:23:54)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (2 lipca 2009, 13:19:04)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1728