Zarządzenie Nr 0151-113/05

Zarządzenie Nr 0151-113/05
Burmistrza Szubina
z dnia 21 września 2005 roku

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 z siedzibą w Przedszkolu nr 2 w Szubinie oraz w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Chomętowie.

Na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 46, poz. 499 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Stwierdzić wygaśnięcie członkostwa Pani Agnieszki Kokocińskiej, zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP do Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 z siedzibą w Przedszkolu nr 2 w Szubinie oraz Pani Barbary Śnieg - Jurlewicz, zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Dom Ojczysty do Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Chomętowie, z powodu zrzeczenia się przez w/w członkostwa w komisji.

§ 2.1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejski w Szubinie, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej.
2. O wygaśnięciu członkostwa w/w w Obwodowych Komisjach Wyborczych zawiadomić pełnomocników Komitetów Wyborczych.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Szubin.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

pobierz zarządzenie (35kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina Ignacy Pogodziński (21 września 2005)
Opublikował: Michał Moniak (22 września 2005, 11:31:21)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (2 lipca 2009, 13:01:59)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1663