Zarządzenie Nr 0151-98/05

Zarządzenie Nr 0151-98/05
Burmistrza Szubina
z dnia 19 sierpnia 2005 roku

w sprawie przeprowadzenia zapytania o cenę oraz powołania komisji przetargowej i określenia zadań na udzielenie kredytu obrotowego dla gminy Szubin.

Na podstawie art. 19 ust. 2, art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 roku Nr 19, poz. 177), zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Przeprowadzić w dniu 5 września 2005 roku o godz. 11:15 w budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie zapytanie o cenę na udzielenie kredytu obrotowego dla Gminy Szubin po zaproszeniu do złożenia ofert 8 Banków.
2. Ustalić, że termin składania ofert upływa dnia 5 września 2005 roku o godz. 11:00, a miejscem ich składania jest sekretariat Urzędu Miejskiego w Szubinie.
3. Ustalić, że kryterium dokonywania oceny ofert jest:
Cena za udzielenie kredytu - 100%

§ 2. Powołać Komisję Przetargową w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego o którym mowa w § 1, w następującym składzie osobowym:
1) Edward PASTERSKI - Zastępca Burmistrza - Przewodniczący Komisji
2) Gabriela WIŚNIEWSKA - Skarbnik Gminy Szubin - Członek Komisji
3) Bernadeta GRUNT - Inspektor UM w Szubinie - Sekretarz Komisji

§ 3. Komisja Przetargowa ocenia oferty zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych wybierając ofertę z najniższą ceną z pośród dwóch ważnych ofert.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Szubin.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

pobierz zarządzenie (41kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina Ignacy Pogodziński (19 sierpnia 2005)
Opublikował: Michał Moniak (7 września 2005, 11:48:39)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (2 lipca 2009, 08:00:44)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1938