Zarządzenie Nr 0151-101/05

Zarządzenie Nr 0151-101/05
Burmistrza Szubina
z dnia 24 sierpnia 2005 roku

o zmianie zarządzenia Nr 0151-58/05 Burmistrza Szubina z dnia 23 maja 2005r. o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu użytkowego z równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108) zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 0151-58/05 Burmistrza Szubina z dnia 23 maja 2005r. o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu użytkowego z równoczesna sprzedażą ułamkowej części gruntu, § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Do przeprowadzenia przetargów i rokowań wyznaczam komisję przetargową w składzie następującym:
1. Małgorzata Kwast - przewodnicząca
2. August Rymer - członek
3. Bernadeta Grunt - członek
4. Ewa Nadratowska - członek"

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Uzasadnienie

W zarządzeniu moim Nr 0151-58/05 z dnia 23 maja 2005r. o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu użytkowego z równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu, położonego w Chomętowie, w zapisie § 6 do przeprowadzenia przetargu ustaliłem imienną czteroosobową komisję przetargową. Przedmiotowy przetarg został wyznaczony na dzień 25.08.2005r. Ze względu na chorobę Pana Jana Szczuckiego oraz przebywanie na urlopie Pana Zbigniewa Behnke nie mogą oni w powyższym dniu uczestniczyć w Komisji przetargowej. W zaistniałej sytuacji zmiana w składzie komisji przetargowej stała się konieczna i uzasadniona.


BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

pobierz zarządzenie (56kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina Ignacy Pogodziński (24 sierpnia 2005)
Opublikował: Michał Moniak (5 września 2005, 12:42:54)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (22 czerwca 2009, 08:38:57)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1644