Zarządzenie Nr 0151-96/05

Zarządzenie Nr 0151-96/05
Burmistrza Szubina
z dnia 12 sierpnia 2005 roku

w sprawie ustalenia składu imiennego komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Na podstawie art. 9 g ust. 2 w związku z art. 91 d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się skład imienny Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół w Rynarzewie - Gimnazjum w Rynarzewie: .................... i .................... w następującym składzie:

1) Pan Marek Nowicki - przedstawiciel organu prowadzącego - dyrektor Miejskiego Zespołu Oświaty Sportu i Rekreacji w Szubinie - jako przewodniczący
2) Pan Marian Nowakowski - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3) Pani Lidia Nowak - dyrektor Zespołu Szkół w Rynarzewie
4) Pani Zofia Pieczyńska - ekspert
5) Pani Danuta Zacharko - ekspert

§ 2. Dla nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół w Szubinie - Szkoła podstawowa Nr 2 i Gimnazjum Nr 2: ...................., ...................., ....................:

1) Pan Marek Nowicki - przedstawiciel organu prowadzącego - dyrektor Miejskiego Zespołu Oświaty Sportu i Rekreacji w Szubinie - jako przewodniczący
2) Pan Marian Nowakowski - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3) Pani Gabriela Rójek - dyrektor Zespołu Szkół w Szubinie
4) Pani Danuta Zacharko - ekspert
5) Pani Zofia Pieczyńska - ekspert

§ 3. Dla nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół w Szubinie - Gimnazjum Nr 2: .................... i ....................:

1) Pan Marek Nowicki - przedstawiciel organu prowadzącego - dyrektor Miejskiego Zespołu Oświaty Sportu i Rekreacji w Szubinie - jako przewodniczący
2) Pan Marian Nowakowski - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3) Pani Gabriela Rójek - dyrektor Zespołu Szkół w Szubine
4) Pani Danuta Zacharko - ekspert
5) Pani Zofia Pieczyńska - ekspert
6) Pani Małgorzata Krall - przedstawiciel związków zawodowych - Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Szubinie

§ 4. Dla nauczycieli zatrudnionych w Gimnazjum Nr 1 w Szubinie: ...................., Wioletty ...................., ...................., .................... i ....................:

1) Pan Marek Nowicki - przedstawiciel organu prowadzącego - dyrektor Miejskiego Zespołu Oświaty Sportu i Rekreacji w Szubinie - jako przewodniczący
2) Pan Marian Nowakowski - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3) Pani Lidia Stasiak - dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Szubinie
4) Pani Zofia Pieczyńska - ekspert
5) Pani Danuta Zacharko - ekspert

§ 5. Dla nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Kołaczkowie: .................... i ....................:

1) Pan Marek Nowicki - przedstawiciel organu prowadzącego - dyrektor Miejskiego Zespołu Oświaty Sportu i Rekreacji w Szubinie - jako przewodniczący
2) Pan Marian Nowakowski - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3) Pan Jacek Osiński - dyrektor Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie
4) Pani Zofia Pieczyńska - ekspert
5) Pani Danuta Zacharko - ekspert

§ 6. Dla nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Turze: .................... i ....................:

1) Pan Marek Nowicki - przedstawiciel organu prowadzącego - dyrektor Miejskiego Zespołu Oświaty Sportu i Rekreacji w Szubinie - jako przewodniczący
2) Pan Marian Nowakowski - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3) Pani Anna Piguł - dyrektor Szkoły Podstawowej w Turze
4) Pani Danuta Zacharko - ekspert
5) Pani Zofia Pieczyńska - ekspert

§ 7. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Zespołu Oświaty Sportu i Rekreacji w Szubinie.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

pobierz zarządzenie (87kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina Ignacy Pogodziński (12 sierpnia 2005)
Opublikował: Michał Moniak (24 sierpnia 2005, 13:21:08)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (12 czerwca 2009, 15:34:18)
Zmieniono: przeniesiono

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2023