Zarządzenie Nr 0151-94/05

Zarządzenie Nr 0151-94/05
Burmistrza Szubina
z dnia 12 sierpnia 2005r.

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerami porządkowymi.

Na podstawie art. 10 rozdział 8a ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych oraz o numeracji nieruchomości (Dz.U. Nr 166, poz. 1612) w związku z art. 1 ustawy z dnia 17 maja 1990r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003, Nr 80, poz 717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004, Nr 102, poz, 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759) oraz § 5 § 6 i § 9 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 czerwca 1968r. w sprawie numeracji nieruchomości (Dz.U. Nr 23, poz. 151) zarządza się, co następuje:

§ 1. Nadać na wniosek Pana .................... zam. przy ulicy .................... w .................... nowy numer porządkowy 44 b (z dodatkowym oznaczeniem małą literą alfabetu) dla nieruchomości, oznaczonej numerem geodezyjnym 114/2 położonej ulicy Bydgoskiej w Zamościu gm. Szubin, stanowiącej własność .....................

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Szubinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

pobierz zarządzenie (37kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina Ignacy Pogodziński (12 sierpnia 2005)
Opublikował: Michał Moniak (18 sierpnia 2005, 10:02:03)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (12 czerwca 2009, 15:31:18)
Zmieniono: przeniesiono

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1501