Zarządzenie Nr 0151-80/05

Zarządzenie Nr 0151-80/05
Burmistrza Szubina
z dnia 30 czerwca 2005 roku

w sprawie utworzenia obsady służby stałego dyżuru w Urzędzie Miejskim w Szubinie.

Na podstawie art. 7 pkt 14 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806) oraz § 5 pkt 1 zarządzenia Nr 13/05 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2005r. w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów na terenie województwa kujawsko - pomorskiego zarządza się, co następuje:

§ 1. W celu zapewnienie ciągłości przekazywania decyzji organów uprawnionych do uruchomienia realizacji zadań ujętych w Planie Reagowania Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej oraz zachowania ciągłości procesu kierowania i koordynowania przez Wojewodę działaniami związanymi z realizacją zadań dotyczących osiągania wyższych stanów gotowości obronnej państwa na terenie województwa wyznaczam skład osobowy stałego dyżuru Urzędu Miejskiego w Szubinie zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Skład osobowy pełniący stały dyżur podlega bezpośrednio Kierownikowi Stałego Dyżuru - Inspektorowi ds. zamówień publicznych Urzędu Miejskiego w Szubinie.

§ 3. Miejscem pełnienia stałego dyżuru jest Urząd Miejski w Szubinie przy ul. Kcyńskiej Nr 12.

§ 4. Nadzór nad służbą stałego dyżuru powierza się Sekretarzowi Gminy Szubin.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151-80/05
Burmistrza Szubina
z dnia 30 czerwca 2005r.

Skład osobowy

stałego dyżuru Urzędu Miejskiego w Szubinie


1) P. Grunt Bernadeta - kierownik stałego dyżuru
2) P. Wardęga Maria
3) P. Owczarzak Maria
4) P. Pogiel Ewa
5) P. Nykiel Aurelia
6) P. Kmieć Piotr
7) P. Moniak Michał


BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

pobierz zarządzenie (55kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina Ignacy Pogodziński (30 czerwca 2005)
Opublikował: Michał Moniak (4 lipca 2005, 11:40:19)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (12 czerwca 2009, 15:07:42)
Zmieniono: przeniesiono

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1718