Zarządzenie Nr 0151-74/05

Zarządzenie Nr 0151-74/05
Burmistrza Szubina
z dnia 27 czerwca 2005 roku

w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Szubin do Rady Nadzorczej Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759) oraz § 17 pkt 7 umowy spółki Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy zarządza się, co następuje:

§ 1. Desygnować do składu Rady Nadzorczej Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy na kadencję 2005 - 2008r. Pana Zbigniewa Pigul zam. .....................

§ 2. Zarządzenie przesłać do Zarządu KPEC Sp. z o.o. z siedziba w Bydgoszczy.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz
Ignacy Pogodziński

pobierz treść zarządzenia (30kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina Ignacy Pogodziński (27 czerwca 2005)
Opublikował: Michał Moniak (28 czerwca 2005, 09:41:38)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (12 czerwca 2009, 15:01:50)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1519