Zarządzenie Nr 0151-65/05

Zarządzenie Nr 0151-65/05
Burmistrza Szubina
z dnia 3 czerwca 2005 roku

o zmianie w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Na podstawie art. 4 ¹ ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 i Nr 167, poz. 1372, z 2003r. Nr 80, poz. 719 i Nr 122, poz. 1143 oraz z 2004r. Nr 29, poz. 257, Nr 99, poz. 1001 i Nr 152, poz. 1597) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 0151-132/04 >>> Burmistrza Szubina z dnia 31 grudnia 2004r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wprowadza się następujące zmiany:
1) odwołuje się z funkcji członka tej komisji Pana Piotra Smolińskiego na skutek złożenia przez niego rezygnacji,
2) powołuje się na członka GKRPA Pana Krzysztofa Kwaśniewskiego.

§ 2. Z uwzględnieniem zmian, o których mowa w § 1 niniejszego zarządzenia pkt 9 w § 1 zarządzenia Nr 0151-132/04 >>> Burmistrza Szubina z dnia 31 grudnia 2004r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, otrzymuje brzmienie:
"9) Krzysztof Kwaśniewski".

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


wz. Burmistrza
Edward Pasterski
Zastępca Burmistrza

pobierz treść zarządzenia (30kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zastępca Burmistrza Szubina Edward Pasterski (3 czerwca 2005)
Opublikował: Michał Moniak (9 czerwca 2005, 09:15:47)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (28 kwietnia 2009, 08:16:41)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1559