Zarządzenie Nr 0151-64/05

Zarządzenie Nr 0151-64/05
Burmistrza Szubina
z dnia 3 czerwca 2005 roku

w sprawie ustalenia imiennego osobowego składu komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Chomętowie.

Na podstawie art. 36 a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się komisję konkursową w następującym składzie:

1) Pan Marek Nowicki - przedstawiciel organu prowadzącego - przewodniczący Komisji
2) Pan Edward Pasterski - przedstawiciel organu prowadzącego - członek
3) Pan Janusz Brzeczka - przedstawiciel organu prowadzącego - członek
4) Pan Marian Nowakowski - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny - członek
5) Pani Zofia Pieczyńska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny - członek
6) Pani Danuta Zacharko - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny - członek
7) Pani Bożena Wabich - przedstawiciel rady pedagogicznej - członek
8) Pani Danuta Boruch - przedstawiciel rady pedagogicznej - członek
9) Pani Elżbieta Wendland - przedstawiciel komitetu rodzicielskiego - członek
10) Pani Agnieszka Bucoń - przedstawiciel komitetu rodzicielskiego - członek
11) Pani Małgorzata Krall - przedstawiciel związków zawodowych ZNP - członek

§ 2. Do zapewnienia obsługi organizacyjno - technicznej Komisji zobowiązuje się dyrektora Miejskiego Zespołu Oświaty Sportu i Rekreacji w Szubinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


wz. Burmistrza
Edward Pasterski
Zastępca Burmistrza

pobierz treść zarządzenia (35kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zastępca Burmistrza Szubina Edward Pasterski (3 czerwca 2005)
Opublikował: Michał Moniak (6 czerwca 2005, 13:51:14)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (17 kwietnia 2009, 07:54:26)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1720