Zarządzenie Nr 0151-19/05

Zarządzenie Nr 0151-19/05
Burmistrza Szubina
z dnia 9 lutego 2005 roku

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerami porządkowymi.

§ 1.1. Nadać na wniosek Państwa .................... zam. w Chobielinie, nowy numer porządkowy 6 dla nieruchomości, oznaczonej numerem geodezyjnym 123/20, położonej w Chobielinie gm Szubin, stanowiącej własność wnioskodawców.
2. Nadać na wniosek Pana .................... zam. przy ulicy .................... w Szubinie, nowy numer porządkowy 34"a" (z dodatkowym oznaczeniem małą literą alfabetu) dla nieruchomości, oznaczonej numerem geodezyjnym 97/1 oraz 34„b"(z dodatkowym oznaczeniem małą literą alfabetu) dla nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 99/9, położonych w Kowalewie gm. Szubin, stanowiących własność wnioskodawcy.
3. Nadać na wniosek Państwa .................... zam. w ...................., nowy numer porządkowy 48"f" (z dodatkowym oznaczeniem małą literą alfabetu) dla nieruchomości, oznaczonej numerem geodezyjnym 43, położonej w Wolwarku gm. Szubin, stanowiącej własność wnioskodawców.
4. Nadać na wniosek Pana .................... zam. przy ulicy .................... w Szubinie, nowy numer porządkowy 7 dla nieruchomości, oznaczonej numerem geodezyjnym 201/7, położonej przy ulicy Uroczej w Szubinie Wsi gm. Szubin, stanowiącej własność wnioskodawcy.
5. Nadać na wniosek Państwa .................... zam. przy ulicy .................... w Szubinie, nowy numer porządkowy 48"e" (z dodatkowym oznaczeniem małą literą alfabetu) dla nieruchomości, oznaczonej numerem geodezyjnym 40, położonej w Wolwarku gm. Szubin, stanowiącej własność wnioskodawców.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Szubinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz

mgr Ignacy Pogodziński

pobierz treść zarządzenia (59kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina Ignacy Pogodziński (9 lutego 2005)
Opublikował: Michał Moniak (17 lutego 2005, 11:41:51)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (27 listopada 2008, 07:39:20)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1588