rok 2005

rok 2005

Zarządzenie Nr 0151-158/05

Zarządzenie Nr 0151-158/05 Burmistrza Szubina z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Szubin za 2006 rok uchwalonego uchwałą rady Miejskiej w Szubinie Nr XXXIII/268/05 z [...]

Zarządzenie Nr 0151-157/05

Zarządzenie Nr 0151-157/05 Burmistrza Szubina z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej i określenia jej zadań na opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań [...]

Zarządzenie Nr 0151-156/05

Zarządzenie Nr 0151-156/05 Burmistrza Szubina z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie oznaczenia nieruchomości numerami porządkowymi. Na podstawie art. 47a pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach miejscowości i [...]

Zarządzenie Nr 0151-155/05

Zarządzenie Nr 0151-155/05 Burmistrza Szubina z dnia 28 grudnia 2005 roku Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 1996r. Nr 132, poz. 622 z 1997r. Nr 60, poz. 369, [...]

Zarządzenie Nr 0151-154/05

Zarządzenie Nr 0151-154/05 Burmistrza Szubina z dnia 23 grudnia 2005 roku w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Szubin na 2005 rok związanych z przeniesieniami w ramach działu oraz zwiększeniem budżetu [...]

Zarządzenie Nr 0151-153/05

Zarządzenie Nr 0151-153/05 Burmistrza Szubina z dnia 19 grudnia 2005 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej i określenia jej zadań na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Chomętowie. [...]

Zarządzenie Nr 0151-152/05

Zarządzenie Nr 0151-152/05 Burmistrza Szubina z dnia 15 grudnia 2005 roku zmieniające zarządzenie Nr 0151-149/05 Burmistrza Szubina z dnia 7 grudnia 2005r. w sprawie oznaczenia nieruchomości nowymi numerami porządkowymi. Na [...]

Zarządzenie Nr 0151-151/05

Zarządzenie Nr 0151-151/05 Burmistrza Szubina z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert nr 1, 2, 3, 4 i 5 na wykonanie zadań publicznych. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 [...]

Zarządzenie Nr 0151-150/05

Zarządzenie Nr 0151-150/05 Burmistrza Szubina z dnia 14 grudnia 2005 roku w sprawie oznaczenia nieruchomości numerami porządkowymi. Na podstawie art. 47a pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach miejscowości i [...]

Zarządzenie Nr 0151-149/05

Zarządzenie Nr 0151-149/05 Burmistrza Szubina z dnia 7 grudnia 2005 roku w sprawie oznaczenia nieruchomości numerami porządkowymi. Na podstawie art. 47a pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach miejscowości i [...]

Zarządzenie Nr 0151-148/05

Zarządzenie Nr 0151-148/05 Burmistrza Szubina z dnia 6 grudnia 2005 roku w sprawie nabycia na własność Gminy Szubin nieruchomości gruntowej położonej w Szubinie - mieście. Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o [...]

Zarządzenie Nr 0151-147/05

Zarządzenie Nr 0151-147/05 Burmistrza Szubina z dnia 6 grudnia 2005 roku w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Szubin na 2005 rok związanych z przeniesieniami w ramach działu oraz zwiększeniem budżetu z [...]

Zarządzenie Nr 0151-146/05

Zarządzenie Nr 0151-146/05 Burmistrza Szubina z dnia 2 grudnia 2005 roku o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Szubin. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia [...]

Zarządzenie Nr 0151-145/05

Zarządzenie Nr 0151-145/05 Burmistrza Szubina z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie przeprowadzenia zapytania o cenę oraz powołania komisji przetargowej i określenia jej zadań na wybór osoby do przygotowywania projektów decyzji o [...]

Zarządzenie Nr 0151-144/05

Zarządzenie Nr 0151-44/05 Burmistrza Szubina z dnia 25 listopada 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na używanie wzoru herbu i flagi Gminy Szubin. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. [...]

Zarządzenie Nr 0151-143/05

Zarządzenie Nr 0151-143/05 Burmistrza Szubina z dnia 21 listopada 2005 roku zmieniające zarządzenie Nr 0151-107/05 Burmistrza Szubina z dnia 6 września 2005r. o przeznaczeniu do wydzierżawienia w drodze przetargu [...]

Zarządzenie Nr 0151-142/05

Zarządzenie Nr 0151-142/05 Burmistrza Szubina z dnia 18 listopada 2005 roku o przeznaczeniu do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pomieszczeń garażowych, stanowiących własność gminy Szubin, położonych w [...]

Zarządzenie Nr 0151-141/05

Zarządzenie Nr 0151-141/05 Burmistrza Szubina z dnia 17 listopada 2005 roku o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Szubin. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z [...]

Zarządzenie Nr 0151-140/05

Zarządzenie Nr 0151-140/05 Burmistrza Szubina z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej i określenia jej zadań NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ - TRANSPORTU ROLNEGO [...]

Zarządzenie Nr 0151-139/05

Zarządzenie Nr 0151-139/05 Burmistrza Szubina z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia projektu budżetu gminy na 2006 rok. [...]

Zarządzenie Nr 0151-138/05

Zarządzenie Nr 0151-138/05 Burmistrza Szubina z dnia 3 listopada 2005 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej i określenia jej zadań na wycenę nieruchomości na terenie gminy [...]

Zarządzenie Nr 0151-137/05

Zarządzenie Nr 0151-137/05 Burmistrza Szubina z dnia 3 listopada 2005 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej i określenia jej zadań na świadczenie usług geodezyjnych dla gminy [...]

Zarządzenie Nr 0151-136/05

Zarządzenie Nr 0151-136/05 Burmistrza Szubina z dnia 28 października 2005 roku o sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy z równoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu. [...]

Zarządzenie Nr 0151-135/05

Zarządzenie Nr 0151-135/05 Burmistrza Szubina z dnia 28 października 2005 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 2, nr 3, nr 4 i nr 5 na wykonanie zadań publicznych. [...]

Zarządzenie Nr 0151-134/05

Zarządzenie Nr 0151-134/05 Burmistrza Szubina z dnia 28 października 2005 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu nr 1. [...]

Zarządzenie Nr 0151-133/05

Zarządzenie Nr 0151-133/05 Burmistrza Szubina z dnia 24 października 2005 roku w sprawie przeprowadzenie przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej i określenia jej zadań na opracowanie dokumentacji projektowej na [...]

Zarządzenie Nr 0151-132/05

Zarządzenie Nr 0151-132/05 Burmistrza Szubina z dnia 21 października 2005 roku w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Szubin na 2005 rok związanych z przeniesieniami w ramach działu oraz zwiększeniem [...]

Zarządzenie Nr 0151-131/05

Zarządzenie Nr 0151-131/05 Burmistrza Szubina z dnia 20 października 2005 roku w sprawie odwołania Pana Zdzisława Pilarskiego ze składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 z siedzibą w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w [...]

Zarządzenie Nr 0151-130/05

Zarządzenie Nr 0151-130/05 Burmistrza Szubina z dnia 18 października 2005 roku o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Szubin, położonych w miejscowości Godzimierz, gmina Szubin. Na [...]

Zarządzenie Nr 0151-129/05

Zarządzenie Nr 0151-129/05 Burmistrza Szubina z dnia 13 października 2005 roku w sprawie oznaczenia nieruchomości numerami porządkowymi. Na podstawie art. 47a pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach miejscowości [...]

Zarządzenie Nr 0151-128/05

Zarządzenie Nr 0151-128/05 Burmistrza Szubina z dnia 13 października 2005 roku w sprawie odwołania Pana Dariusza Zdralka ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 14 z siedzibą w Zamościu. Na podstawie § 11 ust.1 rozporządzenia [...]

Zarządzenie Nr 0151-127/05

Zarządzenie Nr 0151-127/05 Burmistrza Szubina z dnia 6 października 2005 roku o sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Szubinie w ramach odszkodowania za drogi, które z mocy prawa przeszły na własność [...]

Zarządzenie Nr 0151-126/05

Zarządzenie Nr 0151-126/05 Burmistrza Szubina z dnia 6 października 2005 roku o sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Szubinie w ramach odszkodowania za drogi, które z mocy prawa przeszły na własność Gminy [...]

Zarządzenie Nr 0151-125/05

Zarządzenie Nr 0151-125/05 Burmistrza Szubina z dnia 6 października 2005 roku o ogłoszeniu wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Szubin zabudowanej budynkiem mieszkalnym, w którym przeznacza się do sprzedaży lokale [...]

Zarządzenie Nr 0151-124/05

Zarządzenie Nr 0151-124/05 Burmistrza Szubina z dnia 6 października 2005 roku o zamianie nieruchomości gruntowych położonych w Szubinie. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. [...]

Zarządzenie Nr 0151-123/05

Zarządzenie Nr 0151-123/05 Burmistrza Szubina z dnia 4 października 2005 roku w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Szubin na 2005 rok związanych z przeniesieniami w ramach działu oraz zwiększeniem [...]

Zarządzenie Nr 0151-122/05

Zarządzenie Nr 0151-122/05 Burmistrza Szubina z dnia 4 października 2005 roku w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej, wskazanego przez Burmistrza do składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 12 z siedzibą w świetlicy [...]

Zarządzenie Nr 0151-121/05

Zarządzenie Nr 0151-121/05 Burmistrza Szubina z dnia 4 października 2005 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Szubin nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Słupy gmina Szubin. Na podstawie art. 24 [...]

Zarządzenie Nr 0151-120/05

Zarządzenie Nr 0151-120/05 Burmistrza Szubina z dnia 3 października 2005 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 z siedzibą w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie oraz w Obwodowej [...]

Zarządzenie Nr 0151-119/05

Zarządzenie Nr 0151-119/05 Burmistrza Szubina z dnia 30 września 2005 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 z siedzibą w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie. Na podstawie [...]

Zarządzenie Nr 0151-118/05

Zarządzenie Nr 0151-118/05 Burmistrza Szubina z dnia 30 września 2005 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej i określenia jej zadań opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji [...]

Zarządzenie Nr 0151-117/05

Zarządzenie Nr 0151-117/05 Burmistrza Szubina z dnia 30 września 2005 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej i określenia jej zadań opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji [...]

Zarządzenie Nr 0151-116/05

Zarządzenie Nr 0151-116/05 Burmistrza Szubina z dnia 30 września 2005 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej i określenia jej zadań na dostawę węgla, miału oraz oleju opałowego. [...]

Zarządzenie Nr 0151-115/05

Zarządzenie Nr 0151-115/05 Burmistrza Szubina z dnia 26 września 2005 roku w sprawie oznaczenia nieruchomości numerami porządkowymi. Na podstawie art. 10 rozdział 8a ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach [...]

Zarządzenie Nr 0151-114/05

Zarządzenie Nr 0151-114/05 Burmistrza Szubina z dnia 26 września 2005 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej i określenia jej zadań na budowę ul. Orzeszkowej i Nałkowskiej w [...]

Zarządzenie Nr 0151-113/05

Zarządzenie Nr 0151-113/05 Burmistrza Szubina z dnia 21 września 2005 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 z siedzibą w Przedszkolu nr 2 w Szubinie oraz w Obwodowej Komisji Wyborczej nr [...]

Zarzadzenie Nr 0151-112/05

Zarządzenie Nr 0151-112/05 Burmistrza Szubina z dnia 21 września 2005r. w sprawie określenia wzorów materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu gminy Szubin na 2006 rok. [...]

Zarządzenie Nr 0151-111/05

Zarządzenie Nr 0151-111/05 Burmistrza Szubina z dnia 21 września 2005 roku w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac nad projektem budżetu gminy na 2006 rok. [...]

Zarządzenie Nr 0151-110/05

Zarządzenie Nr 0151-110/05 Burmistrza Szubina z dnia 20 września 2005 roku o sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy z równoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu. Na podstawie art. 30 ust. 2 [...]

Zarządzenie Nr 0151-109/05

Zarządzenie Nr 0151-109/05 Burmistrza Szubina z dnia 13 września 2005 roku w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 9 października 2005r. [...]

Zarządzenie Nr 0151-108/05

Zarządzenie Nr 0151-108/05 Burmistrza Szubina z dnia 6 września 2005 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej i określenia jej zadań na przebudowę chodnika przy ulicach Ogrodowej i [...]

Zarządzenie Nr 0151-107/05

Zarządzenie Nr 0151-107/05 Burmistrza Szubina z dnia 6 września 2005 roku o przeznaczeniu do wydzierżawienia w drodze przetargu pisemnego ograniczonego nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Szubin. [...]

Zarządzenie Nr 0151-106/05

Zarządzenie Nr 0151-106/05 Burmistrza Szubina z dnia 6 września 2005 roku o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szubin, położonej w Szubinie, na rzecz właściciela [...]

Zarządzenie Nr 0151-105/05

Zarządzenie Nr 0151-105/05 Burmistrza Szubina z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonych na dzień 25 września 2005r. [...]

Zarządzenie Nr 0151-104/05

Zarządzenie Nr 0151-104/05 Burmistrza Szubina z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie rozwiązania umowy o oddaniu gruntu w użytkowanie wieczyste z jednoczesnym nieodpłatnym przeniesieniem na rzecz Gminy Szubin prawa własności [...]

Zarządzenie Nr 0151-103/05

Zarządzenie Nr 0151-103/05 Burmistrza Szubina z dnia 24 sierpnia 2005 roku w sprawie ustalenia polityki rachunkowości budżetowej dla gminy Szubin. [...]

Zarządzenie Nr 0151-102/05

Zarządzenie Nr 0151-102/05 Burmistrza Szubina z dnia 24 sierpnia 2005 roku w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Szubin na 2005 rok związanych z przeniesieniami w ramach działu oraz zwiększeniem budżetu z [...]

Zarządzenie Nr 0151-101/05

Zarządzenie Nr 0151-101/05 Burmistrza Szubina z dnia 24 sierpnia 2005 roku o zmianie zarządzenia Nr 0151-58/05 Burmistrza Szubina z dnia 23 maja 2005r. o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu użytkowego z równoczesną sprzedażą ułamkowej [...]

Zarządzenie Nr 0151-100/05

Zarządzenie Nr 0151-100/05 Burmistrza Szubina z dnia 24 sierpnia 2005 roku o zamianie nieruchomości gruntowych. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. [...]

Zarządzenie Nr 0151-99/05

Zarządzenie Nr 0151-99/05 Burmistrza Szubina z dnia 23 sierpnia 2005 roku w sprawie oznaczenia nieruchomości numerami porządkowymi. Na podstawie art. 10 rozdział 8a ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach miejscowości i [...]

Zarządzenie Nr 0151-98/05

Zarządzenie Nr 0151-98/05 Burmistrza Szubina z dnia 19 sierpnia 2005 roku w sprawie przeprowadzenia zapytania o cenę oraz powołania komisji przetargowej i określenia zadań na udzielenie kredytu obrotowego dla gminy Szubin. Na [...]

Zarządzenie Nr 0151-97/05

Zarządzenie Nr 0151-97/05 Burmistrza Szubina z dnia 19 sierpnia 2005 roku o sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy z równoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu. [...]

Zarządzenie Nr 0151-96/05

Zarządzenie Nr 0151-96/05 Burmistrza Szubina z dnia 12 sierpnia 2005 roku w sprawie ustalenia składu imiennego komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Na [...]

Zarządzenie Nr 0151-95/05

Zarządzenie Nr 0151-95/05 Burmistrza Szubina z dnia 12 sierpnia 2005 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej i określenia jej zadań na remont pomieszczeń w budynku nr 2 Urzędu [...]

Zarządzenie Nr 0151-94/05

Zarządzenie Nr 0151-94/05 Burmistrza Szubina z dnia 12 sierpnia 2005r. w sprawie oznaczenia nieruchomości numerami porządkowymi. Na podstawie art. 10 rozdział 8a ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach miejscowości i [...]

Zarządzenie Nr 0151-93/05

Zarządzenie Nr 0151-93/05 Burmistrza Szubina z dnia 12 sierpnia 2005 roku o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szubin, położonej w Szubinie, na rzecz właściciela [...]

Zarządzenie Nr 0151-92/05

Zarządzenie Nr 0151-92/05 Burmistrza Szubina z dnia 9 sierpnia 2005 roku w sprawie oznaczenia nieruchomości numerami porządkowymi. Na podstawie art. 10 rozdział 8a ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach miejscowości [...]

Zarządzenie Nr 0151-91/05

Zarządzenie Nr 0151-91/05 Burmistrza Szubina z dnia 5 sierpnia 2005 roku w sprawie oznaczenia nieruchomości numerami porządkowymi. Na podstawie art. 10 rozdział 8a ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach miejscowości [...]

Zarządzenie Nr 0151-90/05

Zarządzenie Nr 0151-90/05 Burmistrza Szubina z dnia 4 sierpnia 2005 roku o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szubin, położonej w Turze gmina Szubin, na rzecz właściciela [...]

Zarządzenie Nr 0151-89/05

Zarządzenie Nr 0151-89/05 Burmistrza Szubina z dnia 4 sierpnia 2005 roku o sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy z równoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu. Na podstawie art. 30 ust. 2 [...]

Zarządzenie Nr 0151-88/05

Zarządzenie Nr 0151-88/05 Burmistrza Szubina z dnia 4 sierpnia 2005 roku o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Szubin. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z [...]

Zarządzenie nr 0151-87/05

Zarządzenie Nr 0151-87/05 Burmistrza Szubina z dnia 28 lipca 2005 roku o sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy z równoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 [...]

Zarządzenie Nr 0151-86/05

Zarządzenie Nr 0151-86/05 Burmistrza Szubina z dnia 26 lipca 2005 roku w sprawie oznaczenia nieruchomości numerami porządkowymi. Na podstawie art. 10 rozdział 8a ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach miejscowości i [...]

Zarządzenie Nr 0151-85/05

Zarządzenie Nr 0151-85/05 Burmistrza Szubina z dnia 20 lipca 2005 roku o zamianie nieruchomości gruntowych położonych w Szubinie. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. [...]

Zarządzenie Nr 0151-84/05

Zarządzenie Nr 0151-84/05 Burmistrza Szubina z dnia 19 lipca 2005 roku w sprawie oznaczenia nieruchomości numerami porządkowymi. Na podstawie art. 10 rozdział 8a ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach miejscowości i [...]

Zarządzenie Nr 0151-82/05

Zarządzenie Nr 0151-82/05 Burmistrza Szubina z dnia 8 lipca 2005 roku w sprawie ustalenia ramowego zakresu w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju dla Burmistrza Szubina oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Szubin. [...]

Zarządzenie Nr 0151-83/05

Zarządzenie Nr 0151-83/05 Burmistrza Szubina z dnia 8 lipca 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na używanie wizerunku herbu Gminy Szubin. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z [...]

Zarządzenie Nr 0151-81/05

Zarządzenie Nr 0151-81/05 Burmistrza Szubina z dnia 30 czerwca 2005r. [...]

Zarządzenie Nr 0151-80/05

Zarządzenie Nr 0151-80/05 Burmistrza Szubina z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie utworzenia obsady służby stałego dyżuru w Urzędzie Miejskim w Szubinie. Na podstawie art. 7 pkt 14 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie [...]

Zarządzenie Nr 0151-79/05

Zarządzenie Nr 0151-79/05 Burmistrza Szubina z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie utworzenia systemu stałego dyżuru i punktu kontaktowego na terenie miasta i gminy Szubin. Na podstawie art. 7 Pkt 14 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca [...]

Zarządzenie Nr 0151-77/05

Zarządzenie Nr 0151-77/05 Burmistrza Szubina z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Szubin. [...]

Zarządzenie Nr 0151-78/05

Zarządzenie Nr 0151-78/05 Burmistrza Szubina z dnia 29 czerwca 2005 roku o nabyciu na własność Gminy Szubin nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Zamość gmina Szubin. Na podstawie art. 6 pkt 1 i art. 25 ustawy z dnia [...]

Zarządzenie Nr 0151-76/05

Zarządzenie Nr 0151-76/05 Burmistrza Szubina z dnia 28 czerwca 2005 roku o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Szubin. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia [...]

Zarządzenie Nr 0151-75/05

Zarządzenie Nr 0151-75/05 Burmistrza Szubina z dnia 27 czerwca 2005 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu ograniczonego oraz powołania komisji przetargowej i określenia jej zadań na WYKONANIE KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ W UL. [...]

Zarządzenie Nr 0151-74/05

Zarządzenie Nr 0151-74/05 Burmistrza Szubina z dnia 27 czerwca 2005 roku w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Szubin do Rady Nadzorczej Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy. [...]

Zarządzenie Nr 0151-73/05

Zarządzenie Nr 0151-73/05 Burmistrza Szubina z dnia 21 czerwca 2005 roku o sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy z równoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu. Na podstawie art. 30 ust. 2 [...]

Zarządzenie Nr 0151-72/05

Zarządzenie Nr 0151-72/05 Burmistrza Szubina z dnia 21 czerwca 2005 roku o przeznaczeniu do sprzedaży lokali użytkowych z równoczesną sprzedażą ułamkowych części gruntu. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia [...]

Zarządzenie Nr 0151-71/05

Zarządzenie Nr 0151-71/05 Burmistrza Szubina z dnia 21 czerwca 2005 roku w sprawie oznaczenia nieruchomości numerami porządkowymi. Na podstawie art. 10 rozdział 8a ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach miejscowości i [...]

Zarządzenie Nr 0151-70/05

Zarządzenie Nr 0151-70/05 Burmistrza Szubina z dnia 17 czerwca 2005 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej i określenia jej zadań na wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej na [...]

Zarządzenie Nr 0151-69/05

Zarządzenie Nr 0151-69/05 Burmistrza Szubina z dnia 17 czerwca 2005 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej i określenia jej zadań na wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy [...]

Zarządzenie Nr 0151-68/05

Zarządzenie Nr 0151-68/05 Burmistrza Szubina z dnia 17 czerwca 2005 roku w sprawie oznaczenia nieruchomości numerami porządkowymi. Na podstawie art. 10 rozdział 8a ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach miejscowości i [...]

Zarządzenie Nr 0151-67/05

Zarządzenie Nr 0151-67/05 Burmistrza Szubina z dnia 13 czerwca 2005 roku w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Szubin na 2005 rok związanych z przeniesieniami w ramach działu. [...]

Zarządzenie Nr 0151-66/05

Zarządzenia Nr 0151-66/05 Burmistrza Szubina z dnia 13 czerwca 2005 roku w sprawie oznaczenia nieruchomości numerami porządkowymi. Na podstawie art. 10 rozdział 8a ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach miejscowości i [...]

Zarządzenie Nr 0151-62/05

Zarządzenie Nr 0151-62/05 Burmistrza Szubina z dnia 3 czerwca 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na używanie wizerunku herbu Gminy Szubin. [...]

Zarządzenie Nr 0151-65/05

Zarządzenie Nr 0151-65/05 Burmistrza Szubina z dnia 3 czerwca 2005 roku o zmianie w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na podstawie art. 4 ¹ ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w [...]

Zarządzenie Nr 0151-64/05

Zarządzenie Nr 0151-64/05 Burmistrza Szubina z dnia 3 czerwca 2005 roku w sprawie ustalenia imiennego osobowego składu komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w [...]

Zarządzenie Nr 0151-63/05

Zarządzenie Nr 0151-63/05 Burmistrza Szubina z dnia 3 czerwca 2005 roku o ogłoszeniu wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Szubin, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, w którym przeznacza się do sprzedaży lokale mieszkalne na [...]

Zarządzenie Nr 0151-61/05

Zarządzenie Nr 0151-61/05 Burmistrza Szubina z dnia 2 czerwca 2005 roku w sprawie trybu wyrażania zgody na używanie wizerunku herbu i flagi Gminy Szubin. Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie [...]

Zarządzenie Nr 0151-60/05

Zarządzenie Nr 0151-60/05 Burmistrza Szubina z dnia 2 czerwca 2005 roku w sprawie oznaczenia nieruchomości numerami porządkowymi. [...]

Zarządzenie Nr 0151-59/05

Zarządzenie Nr 0151-59/05 Burmistrza Szubina z dnia 23 maja 2005 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej i określenia jej zasad na opracowanie dokumentacji projektowej na remont budynków nr [...]

Zarządzenie Nr 0151-58/05

Zarządzenie Nr 0151-58/05 Burmistrza Szubina z dnia 23 maja 2005r. o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego z równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu. [...]

Zarządzenie Nr 0151-57/05

Zarządzenie Nr 0151-57/05 Burmistrza Szubina z dnia 18 maja 2005 roku o zamianie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Szubin na nieruchomość gruntową stanowiącą własność .................... . [...]

Zarządzenie Nr 0151-56/05

Zarządzenie Nr 0151-56/05 Burmistrza Szubina z dnia 18 maja 2005 roku o zamianie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Szubin na nieruchomość gruntową stanowiącą współwłasność Gabrieli Wiśniewskiej, [...]

Zarządzenie Nr 0151-55/05

Zarządzenie Nr 0151-55/05 Burmistrza Szubina z dnia 18 maja 2005 roku o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szubin, położonej przy ulicy Glinica w Szubinie, na rzecz właścicieli [...]

Zarządzenie Nr 0151-54/05

Zarządzenie Nr 0151-54/05 Burmistrza Szubina z dnia 18 maja 2005 roku o ogłoszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szubin, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, w którym przeznacza się do sprzedaży lokale mieszkalne na rzecz [...]

Zarządzenie Nr 0151-53/05

Zarządzenie Nr 0151-53/05 Burmistrza Szubina z dnia 17 maja 2005 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 4/DDP/2005. [...]

Zarządzenie Nr 0151-52/05

Zarządzenie Nr 0151-52/05 Burmistrza Szubina z dnia 17 maja 2005 roku w sprawie powołania gminnej Komisji Stypendialnej w Szubinie oraz określenia jej regulaminu pracy. [...]

Zarządzenie Nr 0151-51/05

Zarządzenie Nr 0151-51/05 Burmistrza Szubina z dnia 9 maja 2005 roku w sprawie zatwierdzenia bilansu za 2004 rok instytucji kultury - Muzeum Ziemi Szubińskiej. [...]

Zarządzenie Nr 0151-50/05

Zarządzenie Nr 0151-50/05 Burmistrza Szubina z dnia 9 maja 2005 roku w sprawie zatwierdzenia bilansu za 2004 rok instytucji kultury - Szubiński Dom Kultury. [...]

Zarządzenie Nr 0151-49/05

Zarządzenie Nr 0151-49/05 Burmistrza Szubina z dnia 5 maja 2005 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej i określenia jej zadań na przebudowę chodnika przy ulicy Ogrodowej i Bema w Szubinie [...]

Zarządzenie Nr 0151-48/05

Zarządzenie Nr 0151-48/05 Burmistrza Szubina z dnia 2 maja 2005 roku w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Szubin na 2005 rok związanych z przeniesieniami w ramach działu. [...]

Zarządzenie Nr 0151-47/05

Zarządzenie Nr 0151-47/05 Burmistrza Szubina z dnia 29 kwietnia 2005 roku o nabyciu na własność Gminy Szubin nieruchomości gruntowej położonej w Szubinie. [...]

Zarządzenie Nr 0151-46/05

Zarządzenie Nr 0151-46/05 Burmistrza Szubina z dnia 27 kwietnia 2005 roku o zmianie zarządzenia Nr 0151-116/04 Burmistrza Szubina z dnia 22 listopada 2004r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szubin, [...]

Zarządzenie Nr 0151-45/05

Zarządzenie Nr 0151-45/05 Burmistrza Szubina z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie oznaczenia nieruchomości numerami porządkowymi. [...]

Zarządzenie Nr 0151-44/05

Zarządzenie Nr 0151-44/05 Burmistrza Szubina z dnia 25 kwietnia 2005 roku o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Szubin, położonej w miejscowości Chomętowo, gmina Szubin. [...]

Zarządzenie Nr 0151-43/05

Zarządzenie Nr 0151-43/05 Burmistrza Szubina z dnia 14 kwietnia 2005 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu ograniczonego oraz powołania komisji przetargowej i określenia jej zadań na budowę oświetlenia ulicznego w Zamościu. [...]

Zarządzenie nr 0151-42/05

Zarządzenie Nr 0151-42/05 Burmistrza Szubina z dnia 14 kwietnia 2005 roku o sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy z równoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu. [...]

Zarządzenie Nr 0151-41/05

Zarządzenie Nr 0151-41/05 Burmistrza Szubina z dnia 14 kwietnia 2005 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu ograniczonego oraz powołania komisji przetargowej i określenia jej zadań na zorganizowanie kolonii z ofertą socjoterapeutyczną nad [...]

Zarządzenie Nr 0151-39/05

Zarządzenie Nr 0151-39/05 Burmistrza Szubina z dnia 13 kwietnia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szubinie. [...]

Zarządzenie Nr 0151-40/05

Zarządzenie Nr 0151-40/05 Burmistrza Szubina z dnia 5 kwietnia 2005 roku w sprawie oznaczenia nieruchomości numerami porządkowymi. [...]

Zarządzenie Nr 0151-38/05

Zarządzenie Nr 0151-38/05 Burmistrza Szubina z dnia 5 kwietnia 2005 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 2/DDP/2005 oraz otwartego konkursu ofert nr 3/DPP/2005. [...]

Zarządzenie Nr 0151-37/05

Zarządzenie Nr 0151-37/05 Burmistrza Szubina z dnia 5 kwietnia 2005 roku w sprawie oznaczenia nieruchomości numerami porządkowymi. [...]

Zarządzenie Nr 0151-36/04

Zarządzenie Nr 0151-36/05 Burmistrza Szubina z dnia 4 kwietnia 2005 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu ograniczonego oraz powołanie komisji przetargowej i określenia jej zadań na zaprojektowanie i budowę hali widowiskowo-sportowej w [...]

Zarządzenie Nr 0151-35/05

Zarządzenie Nr 0151-35/05 Burmistrza Szubina z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Szubin na 2005 rok związanych z przeniesieniami w ramach działu. [...]

Zarządzenie Nr 0151-34/05

Zarządzenie Nr 0151-34/05 Burmistrza Szubina z dnia 29 maca 2005 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej i określenia jej zadań na segregację odpadów na terenie gminy i miasta Szubin. [...]

Zarządzenie Nr 0151-33/05

Zarządzenie Nr 0151-33/05 Burmistrza Szubina z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie oznaczenia nieruchomości numerami porządkowymi. Na podstawie art. 10 rozdział 8a ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach miejscowości i [...]

Zarządzenie Nr 0151-30/05

Zarządzenie Nr 0151-30/05 Burmistrza Szubina z dnia 17 marca 2005 roku w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Szubin na 2005 rok uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie Nr XXII/198/04 z dnia [...]

Zarządzenie Nr 0151-32/05

Zarządzenie Nr 0151-32/05 Burmistrza Szubina z dnia 17 marca 2005 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2005 roku. [...]

Zarządzenie Nr 0151-31/05

Zarządzenie Nr 0151-31/05 Burmistrza Szubina z dnia 17 marca 2005 roku w sprawie oznaczenia nieruchomości numerami porządkowymi. Na podstawie art. 10 rozdział 8a ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach miejscowości i [...]

Zarządzenie Nr 0151-29/05

Zarządzenie Nr 0151-29/05 Burmistrza Szubina z dnia 9 marca 2005 roku w sprawie oznaczenia nieruchomości numerami porządkowymi. [...]

Zarządzenie nr 0151-28/05

Zarządzenie Nr 0151-28/05 Burmistrza Szubina z dnia 7 marca 2005 roku o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy z równoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu. [...]

Zarządzenie Nr 0151-27/05

Zarządzenie Nr 0151-27/05 Burmistrza Szubina z dnia 2 marca 2005 roku w sprawie oznaczenia nieruchomości numerami porządkowymi. [...]

Zarządzenie Nr 0151-26/05

Zarządzenie Nr 0151-26/05 Burmistrza Szubina z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie oznaczenia nieruchomości numerami porządkowymi. [...]

Zarządzenie Nr 0151-25/05

Zarządzenie Nr 0151-25/05 Burmistrza Szubina z dnia 21 lutego 2005 roku w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Szubin na 2005 rok związanych z przeniesieniami w ramach działu oraz zwiększeniem i zmniejszeniem [...]

Zarządzenie Nr 0151-24/05

Zarządzenie Nr 0151-24/05 Burmistrza Szubina z dnia 18 lutego 2005 roku o nabyciu na własność gminy Szubin nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kowalewo gmina Szubin. [...]

Zarządzenie Nr 0151-23/05

Zarządzenie Nr 0151-23/05 Burmistrza Szubina z dnia 18 lutego 2005 roku o nabyciu na własność gminy Szubin nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Mąkoszyn gmina Szubin. [...]

Zarządzenie Nr 0151-22/05

Zarządzenie Nr 0151-22/03 Burmistrza Szubina z dnia 17 lutego 2005 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ogłoszenia otwartego konkursu [...]

Zarządzenie Nr 0151-21/05

Zarządzenie Nr 0151-21/05 Burmistrza Szubina z dnia 17 lutego 2005 roku w sprawie przekazania w zarządzanie Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Szubinie nieruchomości stanowiącej własność gminy Szubin. [...]

Zarządzenie Nr 0151-20/05

Zarządzenie Nr 0151-20/05 Burmistrza Szubina z dnia 16 lutego 2005 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia niezabudowanej nieruchomości położonej przy ulicy Rynek w Szubinie. [...]

Zarządzenie Nr 0151-19/05

Zarządzenie Nr 0151-19/05 Burmistrza Szubina z dnia 9 lutego 2005 roku w sprawie oznaczenia nieruchomości numerami porządkowymi. § 1.1. Nadać na wniosek Państwa .................... zam. w Chobielinie, nowy numer porządkowy 6 dla [...]

Zarządzenie Nr 0151-18/05

Zarządzenie Nr 0151-18/05 Burmistrza Szubina z dnia 9 lutego 2005 roku w sprawie zwołania ogólnych zebrań mieszkańców w osiedlach na terenie miasta Szubin. [...]

Zarządzenie Nr 0151-17/05

Zarządzenie Nr 0151-17/05 Burmistrza Szubina z dnia 9 lutego 2005 roku w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Królikowo Gmina Szubin. [...]

Zarządzenie Nr 0151-16/05

Zarządzenie Nr 0151-16/05 Burmistrza Szubina z dnia 4 lutego 2005 roku o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szubin, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, w którym przeznacza się do sprzedaży lokale mieszkalne na [...]

Zarządzenie Nr 0151-15/05

Zarządzenie Nr 0151-15/05 Burmistrza Szubina z dnia 2 lutego 2005 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej i określenia jej zadań na wycenę obniżenia lub wzrostu wartości nieruchomości w [...]

Zarządzenie Nr 0151-14/05

Zarządzenie Nr 0151-14/05 Burmistrza Szubina z dnia 21 stycznia 2005 roku o sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy z równoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu. [...]

Zarządzenie Nr 0151-13/05

Zarządzenie Nr 0151-13/05 Burmistrza Szubina z dnia 20 stycznia 2005 roku w sprawie oznaczenia nieruchomości numerami porządkowymi. [...]

Zarządzenie Nr 0151-12/05

Zarządzenie Nr 0151-12/05 Burmistrza Szubina z dnia 20 stycznia 2005 roku zmieniające Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 13 marca 2003r. w sprawie oznaczenia nieruchomości nowymi numerami porządkowymi. [...]

Zarządzenie Nr 0151-11/05

Zarządzenie Nr 0151-11/05 Burmistrza Szubina z dnia 18 stycznia 2005r. o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Szubin, położonej przy ulicy Ludowego Wojska Polskiego w Szubinie. [...]

Zarządzenie Nr 0151-10/05

Zarządzenie Nr 0151-10/05 Burmistrza Szubina z dnia 18 stycznia 2005 roku o nabyciu na własność Gminy Szubin nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Dąbrówka Słupska gmina Szubin. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z [...]

Zarządzenie Nr 0151-9/05

Zarządzenie Nr 0151-9/05 Burmistrza Szubina z dnia 14 stycznia 2005 roku w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Szubin do Rady Nadzorczej Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Szubinie. [...]

Zarządzenie Nr 0151-8/05

Zarządzenie Nr 0151-8/05 Burmistrza Szubina z dnia 14 stycznia 2005 roku w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Szubin do Rady Nadzorczej Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy. [...]

Zarządzenie Nr 0151-7/05

Zarządzenie Nr 0151-7/05 Burmistrza Szubina z dnia 13 stycznia 2005 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie ochrony zwierząt. [...]

Zarządzenie Nr 0151-6/05

Zarządzenie Nr 0151-6/05 Burmistrza Szubina z dnia 11 stycznia 2005 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej i określenia jej zadań na usługi transportowe dla gminy Szubin. Na podstawie [...]

Zarządzenie Nr 0151-5/05

Zarządzenie Nr 0151-5/05 Burmistrza Szubina z dnia 11 stycznia 2005 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej i określenia jej zadań na naprawę dróg gruntowych na terenie gminy Szubin. [...]

Zarządzenie Nr 0151-4/05

Zarządzenie Nr 0151-4/05 Burmistrza Szubina z dnia 11 stycznia 2005 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej i określenia jej zadań na remonty dróg bitumicznych na terenie gminy Szubin [...]

Zarządzenie Nr 0151-3/05

Zarządzenie Nr 0151-3/05 Burmistrza Szubina z dnia 3 stycznia 2005 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szubin, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, w którym przeznacza się do [...]

Zarządzenie Nr 0151-2/05

Zarządzenie Nr 0151-2/05 Burmistrza Szubina z dnia 3 stycznia 2005 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia procedury przetargowej na realizację projektu "B2-25-, Zakup wyposażenia klas zerowych w szkołach Gminy [...]

Zarządzenie Nr 0151-1/05

Zarządzenie Nr 0151-1/05 Burmistrza Szubina z dnia 3 stycznia 2005 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia procedury przetargowej na realizację projektu "B2-25-, Zakup wyposażenia dla świetlic szkolnych Gminy S [...]

metryczka