2007

2007

Protokł Nr 14/07 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Ładu i Porządku Publicznego z dnia 11 grudnia 2007r.

Protokół Nr 14/07 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Ładu i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 11 grudnia 2007 roku. Tematyka posiedzenia: Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany [...]

Protokół Nr 13/07 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Ładu i Porządku Publicznego z dnia 13 listopada 2007r.

Protokół Nr 13/07 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Ładu i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 13 listopada 2007 roku. Tematyka posiedzenia: Omówienie sprawy monitoringu miasta. [...]

Protokół Nr 12/07 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Ładu i Porządku Publicznego z dnia 23 października 2007r.

Protokół Nr 12/07 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Ładu i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 23 października 2007 roku. Tematyka posiedzenia: Omówienie projektu uchwały o zmianie [...]

Protokół Nr 11/07 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Ładu i Porządku Publicznego z dnia 9 października 2007r.

Protokół Nr 11/07 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Ładu i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 9 października 2007 roku. Tematyka posiedzenia: Omówienie projektu uchwały w sprawie [...]

Protokół Nr 10/07 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Ładu i Porządku Publicznego z dnia 29 sierpnia 2007r.

Protokół Nr 10/07 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Ładu i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 sierpnia 2007 roku. Tematyka posiedzenia: Omówienie projektu uchwały w sprawie [...]

Protokół Nr 9/07 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Ładu i Porządku Publicznego z dnia 10 lipca 2007r.

Protokół Nr 9/07 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Ładu i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 lipca 2007 roku. Tematyka posiedzenia: Omówienie zmian taryf do zbiorowego zaopatrzenia w [...]

Protokół Nr 8/07 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Ładu i Porządku Publicznego z dnia 25 czerwca 2007r.

Protokół Nr 8/07 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Ładu i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 czerwca 2007 roku. Tematyka posiedzenia: Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji planu [...]

Protokół Nr 7/07 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Ładu i Porządku Publicznego oraz Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego z dnia 24 maja 2007r.

Protokół Nr 7/07 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Ładu i Porządku Publicznego oraz Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 maja 2007 roku. Tematyka posiedzenia: [...]

Protokół Nr 6/07 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Ładu i Porządku Publicznego z dnia 17 kwietnia 2007r.

Protokół Nr 6/07 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Ładu i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 17 kwietnia 2007 roku. Tematyka posiedzenia: zapoznanie się ze sprawozdaniem Burmistrza z [...]

Protokół Nr 5/07 z posiedzenia Komisji Rady Miejskiej z dnia 20 marca 2007r.

Protokół Nr 5/07 z posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 20 marca 2007 roku. Tematyka posiedzenia: Omówienie zagadnienia odnośnie ustanowienia secjalnej strefy ekonomicznej. [...]

Protokół Nr 4/07 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Ładu i Porządku Publicznego z dnia 7 marca 2007r.

Protokół Nr 4/07 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Ładu i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 7 marca 2007 roku. Tematyka posiedzenia: realizacja inwestycji w gminie Szubin, propozycje [...]

Protokół Nr 3/07 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Ładu i Porządku Publicznego z dnia 30 stycznia 2007r.

Protokół Nr 3/07 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Ładu i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 stycznia 2007 roku. Tematyka posiedzenia: Plan pracy Kmisji na 2007 rok. Czynsze - [...]

metryczka