2008

2008

Protokół Nr 16/08 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług z dnia 12 grudnia 2008 r.

Protokół Nr 16/08 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 12 grudnia 2008 roku. Tematyka posiedzenia: Projekt budżetu na 2009 rok. Plan pracy Komisji na 2009 rok. [...]

Protokół Nr 15/08 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług z dnia 18 listopada 2008 r.

Protokół Nr 15/08 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 listopada 2008 roku. Tematyka posiedzenia: Omówienie projektu uchwały w sprawie obniżenia śrdniej ceny [...]

Protokół Nr 14/08 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług z dnia 22 października 2008 r.

Protokół Nr 14/08 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 października 2008 roku. Tematyka posiedzenia: Omówienie materiałów sesyjnych. Opinia komisji w sprawie [...]

Protokół Nr 13/08 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług z dnia 24 czerwca 2008 r.

Protokół Nr 13/08 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 czerwca 2008 roku. Tematyka posiedzenia: Omówienie materiałów sesyjnych. Informacja o obowiązkowych [...]

Protokół Nr 12/08 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług z dnia 11 czerwca 2008 r.

Protokół Nr 12/08 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług oraz Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 11 czerwca 2008 roku. Tematyka posiedzenia: Ustalenie [...]

Protokół Nr 11/08 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług z dnia 17 kwietnia 2008r.

Protokół Nr 11/08 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 17 kwietnia 2008 roku. Tematyka posiedzenia: Informacja o przygotowaniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji [...]

Protokół Nr 10/08 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług z dnia 30 stycznia 2008r.

Protokół Nr 10/08 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 stycznia roku. Tematyka posiedzenia: Omówienie projektu uchwały o zmianie uchwały Nr VIII/54/07 Rady [...]

metryczka