2007

2007

Protokół Nr 9/07 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług z dnia 10 grudnia 2007r.

Protokół Nr 9/07 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 grudnia 2007 roku. Tematyka posiedzenia: Omówienie projektu budżetu gminy Szubin na 2008 rok. Sprawy [...]

Protokół Nr 8/07 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług z dnia 22 pździernika 2007r.

Protokół Nr 8/07 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 października 2007 roku. Tematyka posiedzenia: Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej planowanej na [...]

Protokół Nr 7/07 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług z dnia 2 pździernika 2007r.

Protokół Nr 7/07 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 2 października 2007 roku. Tematyka posiedzenia: Informacja Gminnej Spółki Wodnej z realizacji środków [...]

Protokół Nr 6/07 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług z dnia 25 czerwca 2007r.

Protokół Nr 6/07 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 czerwca 2007 roku. Tematyka posiedzenia: Ocena materiałów dotyczących sytuacji rolnictwa na podstawie [...]

Protokół Nr 5/07 z posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 20 marca 2007r.

Protokół Nr 5/07 z posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 20 marca 2007 roku. Tematyka posiedzenia: Omówienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie specjalnej strefy ekonomicznej [...]

Protokół Nr 4/07 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług z dnia 20 marca 2007r.

Protokół Nr 4/07 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 20 marca 2007 roku. Tematyka posiedzenia: Informacja z realizacji dopłat bezpośrednich w powiecie nakielskim za [...]

Protokół Nr 3/07 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług z dnia 16 stycznia 2007r.

Protokół Nr 3/07 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 16 stycznia 2007 roku. Tematyka posiedzenia: Ustalenie planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i [...]

metryczka