2006

2006

Protokół Nr 2/06 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług z dnia 12 grudnia 2006r.

Protokół Nr 2/06 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 12 grudnia 2006 roku. Tematyka posiedzenia: Analiza programów dla gminy Szubin na rok 2007: Gminnego Programu [...]

Protokół Nr 1/06 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług z dnia 30 listopada 2006r.

Protokół Nr 1/06 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 listopada 2006 roku. Tematyka posiedzenia: Omówienie materiałów przygotowanych pod obrady sesji Rady [...]

Protokół 4/06 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług z dnia 4 września 2006r.

Protokół 4/06 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 września 2006 roku. Tematyka posiedzenia: Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2006 roku. Informacja [...]

Protokół 3/06 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług z dnia 22 maja 2006r.

Protokół 3/06 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 maja 2006 roku. Tematyka posiedzenia: Informacja z działalności MGOPS w Szubinie. Zapoznanie się ze [...]

Protokół 2/06 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług z dnia 27 marca 2006r.

Protokół 2/06 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 marca 2006r. Tematyka posiedzenia: Informacja z wykonania dotacji z budżetu gminy przez Gminną Spółkę Wodną w [...]

Protokół 1/06 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług z dnia 13 lutego 2006r.

Protokół 1/06 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 13 lutego 2006 roku. Tematyka posiedzenia: Ustalenie planu pracy Komisji na 2006 rok. Informacja z realizacji [...]

metryczka