2008

2008

Protokół Nr 24/08 z posiadzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego z dnia 18 grudnia 2008 r.

Protokół Nr 24/08 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 grudnia 2008 roku. Tematyka posiedzenia: omówienie ostatnich zmian do projektu uchwały w sprawie uchwalenia [...]

Protokół Nr 23/08 z posiadzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego z dnia 10 grudnia 2008 r.

Protokół Nr 23/08 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 grudnia 2008 roku. [...]

Protokół Nr 22/08 z posiadzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego z dnia 27 listopada 2008 r.

Protokół Nr 22/08 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 listopada 2008 roku. Tematyka posiedzenia: Omówienie materiałów przygotowanych na XXVII sesję Rady Miejskiej w [...]

Protokół Nr 21/08 z posiadzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego z dnia 17 października 2008 r.

Protokół Nr 21/08 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 17 października 2008 roku. Tematyka posiedzenia: Omówienie projektów uchwał przygotowanych na XXV sesję Rady [...]

Protokół Nr 20/08 z posiadzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego z dnia 25 września 2008 r.

Protokół Nr 20/08 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 września 2008 roku. Tematyka posiedzenia: Omówienie materiałów sesyjnych Sprawy bieżące. [...]

Protokół Nr 19/08 z posiadzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego z dnia 18 sierpnia 2008 r.

Protokół Nr 19/08 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 sierpnia 2008 roku. Tematyka posiedzenia: Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze [...]

Protokół Nr 18/08 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego z dnia 14 lipca 2008 r.

Protokół Nr 18/08 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego i Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 14 lipca 2008 roku. [...]

Protokół Nr 17/08 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego z dnia 23 czerwca 2008 r.

Protokół Nr 17/08 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 23 czerwca 2008 roku. Tematyka posiedzenia: Omówienie materiałów przygotowanych na XXI sesję Rady Miejskiej w [...]

Protokół Nr 16/08 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego z dnia 11 czerwca 2008 r.

Protokół Nr 16/08 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług oraz Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 11 czerwca 2008 roku. Tematyka posiedzenia: Ustalenie [...]

Protokół Nr 15/08 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego z dnia 15 kwietnia 2008 r.

Protokół Nr 15/08 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 15 kwietnia 2008 roku. [...]

Protokół Nr 14/08 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego z dnia 14 marca 2008 r.

Protokół Nr 14/08 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 14 marca 2008 roku. Tematyka posiedzenia: Wykonanie budżetu za 2007r. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i [...]

Protokół Nr 13/08 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego z dnia 28 stycznia 2008r.

Protokół Nr 13/08 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 stycznia 2008 roku. Tematyka posiedzenia: Przygotowanie planu pracy Komisji na rok 2008. [...]

metryczka