2007

2007

Protokół Nr 12/07 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego z dnia 17 grudnia 2007r.

Protokół Nr 12/07 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 17 grudnia 2007 roku. Tematyka posiedzenia: Omówienie projektu budżetu gminy Szubin na 2008 rok. Sprawy bieżące. [...]

Protokół Nr 11/07 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego z dnia 22 października 2007r.

Protokół Nr 11/07 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 październik 2007 roku. Tematyka posiedzenia: Omówienie projektów uchwał przygotowanych na sesję Rady Miejskiej [...]

Protokół Nr 10/07 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego z dnia 27 sierpnia 2007r.

Protokół Nr 10/07 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 sierpnia 2007 roku. Tematyka posiedzenia: Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za I [...]

Protokół Nr 9/07 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego z dnia 12 czerwca 2007r.

Protokół Nr 9/07 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 12 czerwca 2007 roku. Tematyka posiedzenia: Wykonanie inwestycji na terenie gminy i miasta [...]

Protokół Nr 8/07 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Ładu i Porządku Publicznego i Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego z dnia 24 maja 2007r.

Protokół Nr 8/07 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Ładu i Porządku Publicznego i Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 maja 2007 roku. Tematyka posiedzenia: [...]

Protokół Nr 7/07 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego z dnia 21 maja 2007 r.

Protokół Nr 7/07 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szubinie, które odbyło się 21 maja 2007 roku. Tematyka posiedzenia: 1. Omówienie materiałów na sesję Sady Miejskiej w [...]

Protokół Nr 6/07 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego z dnia 16 kwietnia 2007 r.

Protokół Nr 6/07 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szubinie, które odbyło się 16 kwietnia 2007 roku. Tematyka posiedzenia: 1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania [...]

Protokół Nr 5/07 z posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 20 marca 2007r.

Protokół 5/07 z posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Szubinie, które odbyło się 20 marca 2007 roku. Tematyka posiedzenia: 1. Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie specjalnej strefy ekonomi [...]

Protokół 4/07 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego z dnia 31 stycznia 2007r.

Protokół 4/07 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szubinie, które odbyło się 31 stycznia 2007 roku. Tematyka posiedzenia: 1. Ustalenie projektu planu pracy Komisji. 2. [...]

metryczka