2006

2006

Protokół 3/06 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego z dnia 19 grudnia 2006r.

Protokół 3/06 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szubinie, które odbyło się 19 grudnia 2006 roku. Tematyka posiedzenia: 1. Zmiany w projekcie budżetu gminy Szubin na 2007r. [...]

Protokół 2/06 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego z dnia 11 grudnia 2006r.

Protokół 2/06 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szubinie, które odbyło się 11 grudnia 2006 roku. Tematyka posiedzenia: 1. Projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania [...]

Protokół 1/06 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego z dnia 1 grudnia 2006r.

Protokół 1/06 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szubinie, które odbyło się 1 grudnia 2006 roku. Tematyka posiedzenia: 1. Materiały na sesję Rady Miejskiej w Szubinie [...]

Protokół 6/06 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego z dnia 6 września 2006r.

Protokół 6/06 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 6 września 2006 roku. Tematyka posiedzenia: 1. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2006r. 2. [...]

Protokół 5/06 z wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Ładu i Porządku Publicznego i Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego z dnia 28 lipca 2006r.

Protokół 5/06 z wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Ładu i Porządku Publicznego i Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 lipca 2006 roku. Tematyka [...]

Protokół 4/06 z wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego, Komisji Rewizyjnej i Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 maja 2006 roku

Protokół 4/06 z wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego, Komisji Rewizyjnej i Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 15 maja 2006 roku. Tematyka [...]

Protokół 3/06 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego z dnia 18 kwietnia 2006 roku

Protokół 3/06 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 kwietnia 2006 roku. Tematyka posiedzenia: 1. Ośrodek wypoczynkowy w Wąsoszu - ocena wykonania umowy podpisanej [...]

Protokół 2/06 z wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego i Komisji Rewizyjnej z dnia 24 lutego 2006 roku

Protokół 2/06 z wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego i Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 lutego 2006 roku. Tematyka posiedzenia: 1. Ocena wykonania umowy podpisanej z [...]

Protokół 1/06 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego z dnia 30 stycznia 2006 roku

Protokół 1/06 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szubinie, które odbyło się 30 stycznia 2006 roku. Tematyka posiedzenia: 1. Opracowanie planu pracy Komisji na 2006 rok. 2. [...]

metryczka