rok 2004

rok 2004

Zarządzenie Nr 0151-132/04

 Zarządzenie Nr 0151-132/04 Burmistrza Szubina z dnia 31 grudnia 2004r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. [...]

Zarządzenie Nr 0151-131/04

Zarządzenie Nr 0151-131/04 Burmistrza Szubina z dnia 31 grudnia 2004r. w sprawie powołania Dyrektora Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie. Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu [...]

Zarządzenie Nr 0151-130/04

Zarządzenie Nr 0151-130/04 Burmistrza Szubina z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie oznaczenia nieruchomości numerami porządkowymi. [...]

Zarządzenie Nr 0151-129/04

Zarządzenie Nr 0151-129/04 Burmistrza Szubina z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie oznaczenia nieruchomości numerami porzadkowymi. [...]

Zarządzenie Nr 0151-128/04

Zarządzenie Nr 0151-128/04 Burmistrza Szubina z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie oznaczenia nieruchomości numerami porządkowymi. Na podstawie art. 10 rozdział 8a ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów [...]

Zarządzenie Nr 0151-127/04

Zarządzenie Nr 0151-127/04 Burmistrza Szubina z dnia 15 grudnia 2004r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert nr 1, 2 i 3 na wykonanie zadań publicznych. [...]

Zarządzenie Nr 0151-126/04

Zarządzenie Nr 0151-126/04 Burmistrza Szubina z dnia 15 grudnia 2004r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Szubin na 2004 rok związanych z przeniesieniami w ramach działu oraz zwiększeniem i zmniejszeniem [...]

Zarządzenie Nr 0151-125/04

Zarządzenie Nr 0151-125/04 Burmistrza Szubina z dnia 14 grudnia 2004r. o zmianie Uchwały Zarządu Gminy i Miasta Szubin nr 107/01 z dnia 20 września 2001r. w wprawie oznaczenia nieruchomości nowymi numerami porządkowymi. zarządzam, co [...]

Zarządzenie Nr 0151-124/04

Zarządzenie Nr 0151-124/04 Burmistrza Szubina z dnia 10 grudnia 2004r. w sprawie powołania Komisji ds. odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Gąbin, Mąkoszyn, [...]

Zarządzenie Nr 0151-123/04

Zarządzenie Nr 0151-123/04 Burmistrza Szubina z dnia 10 grudnia 2004r. w sprawie powołania Dyrektora Szubińskiego Domu Kultury w Szubinie. Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu [...]

Zarządzenie Nr 0151-122/04

Zarządzenie Nr 0151-122/04 Burmistrza Szubina z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Szubin, położonej w miejscowości Rynarzewo gmina Szubin. Na podstawie art. [...]

Zarządzenie Nr 0151-121/04

Zarządzenie Nr 0151-121/04 Burmistrza Szubina z dnia 3 grudnia 2004r. w sprawie oznaczenia nieruchomości numerami porządkowymi. Na podstawie art. 10 rozdział 8a ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów [...]

Zarządzenie Nr 0151-120/04

Zarządzenie Nr 0151-120/04 Burmistrza Szubina z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Szubin na 2004 rok związanych  z przeniesieniami w ramach działu oraz zwiększeniem i [...]

Zarządzenie Nr 0151-119/04

Zarządzenie Nr 0151-119/04 Burmistrza Szubina z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie oznaczenia nieruchomości numerami porządkowymi. [...]

Zarządzenie Nr 0151-118/04

Zarządzenie Nr 0151-118/04 Burmistrza Szubina z dnia 26 listopada 2004r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szubin. [...]

Zarządzenie Nr 0151-117/04

Zarządzenie Nr 0151-117/04 Burmistrza Szubina z dnia 24 listopada 2004r. w sprawie oznaczenia nieruchomości numerami porządkowymi. [...]

Zarządzenie Nr 0151-116/04

Zarządzenie Nr 0151-116/04 Burmistrza Szubina z dnia 22 listopada 2004r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szubin, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, w którym przeznacza się do sprzedaży lokale [...]

Zarządzenie Nr 0151-115/04

Zarządzenie Nr 0151-115/04 Burmistrza Szubina z dnia 19 listopada 2004r. w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na adaptacją budynku warsztatowego na cele świetlicy wiejskiej w Chomętowie oraz powołania komisji [...]

Zarządzenie Nr 0151-114/04

 Zarządzenie Nr 0151-114/04 Burmistrza Szubina z dnia 17 listopda 2004r. w sprawie oznaczenia nieruchomości numerami porządkowymi. [...]

Zarządzenie Nr 0151-113/04

Zarządzenie Nr 0151-113/04 Burmistrza Szubina z dnia 12 listopda 2004r. w sprawie ustalenia projektu budżetu gminy na 2005 rok. [...]

Zarządzenie Nr 0151-112/04

Zarządzenie Nr 0151-112/04 Burmistrza Szubina z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Szubin na 2004 rok związanych z przeniesieniami w ramach działu oraz zwiększeniem i [...]

Zarządzenie Nr 0151-111/04

Zarządzenie Nr 0151-111/04 Burmistrza Szubina z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie oznaczenia nieruchomości numerami porządkowymi. [...]

Zarządzenie Nr 0151-110/04

Zarządzenie Nr 0151-110/04 Burmistrza Szubina z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szubin, której zbycie jest niezbędne do poprawienia warunków zagospodarowania [...]

Zarządzenie Nr 0151-109/04

Zarządzenie Nr 0151-109/04 Burmistrza Szubina z dnia 2 listopada 2004r. w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowanej kanalizacji ściekowej Zalesie-Ameryczka-Pińsko-Wolwark-Szubin oraz powołania [...]

Zarządzenie Nr 0151-108/04

Zarządzenie Nr 0151-108/04 Burmistrza Szubina z dnia 2 listopada 2004r. w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wymianę oświetlenia oraz montaż dodatkowych lamp w pomieszczeniach biurowych w Urzędzie Miejskim w Szubinie oraz [...]

Zarządzenei Nr 0151-107/04

Zarządzenie Nr 0151-105/04 Burmistrza Szubina z dnia 25 października 2004r. w sprawie oznaczenia nieruchomości numerami porządkowymi. [...]

Zarządzenie Nr 0151-106/04

Zarządzenie Nr 0151-106/04 Burmistrza Szubina z dnia 22 października 2004r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Szubin, położonej w Turze przy ulicy Bydgoskiej. [...]

Zarządzenie Nr 0151-105/04

Zarządzenie Nr 0151-105/04 Burmistrza Szubina z dnia 14 października 2004r. w sprawie powołania Komisji ds. odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowościach Rynarzewo, [...]

Zarządzenie Nr 0151-104/04

Zarządzenie Nr 0151-104/04 Burmistrza Szubina z dnia 14 października 2004r. w sprawie powołania Komisji ds. odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowościach Rynarzewo, [...]

Zarządzenie Nr 0151-103/04

Zarządzenie Nr 0151-103/04 Burmistrza Szubina z dnia 12 października 2004r. w sprawie przekazania w zarządzanie Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Szubinie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szubin. [...]

Zarządzenie Nr 0151-102/04

Zarządzenie Nr 0151-102/04 Burmistrza Szubina z dnia 12 października 2004r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Szubin na 2004 rok związanych z przeniesieniami w ramach działu oraz zwiększeniem i [...]

Zarządzenie Nr 0151-101/04

Zarządzenie Nr 0151-101/04 Burmistrza Szubina z dnia 6 października 2004r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 2 i nr 3 na wykonanie zadań publicznych w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz wypoczynku dzieci i [...]

Zarządzenie Nr 0151-100/04

Zarządzenie Nr 0151-100/04 Burmistrza Szubina z dnia 6 października 2004r. w sprawie oznaczenia nieruchomości numerami porządkowymi. Na podstawie art. 9 ust. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934r. o [...]

Zarządzenie Nr 0151-99/04

Zarządzenie Nr 0151-99/04 Burmistrza Szubina z dnia 6 października 2004r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Szubinie jako organu doradczego oraz ustalenia regulaminu określającego jej organizację i tryb [...]

Zarządzenie Nr 0151-98/04

Zarządzenie Nr 0151-98/04 Burmistrza Szubina z dnia 4 października 2004r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 1 na wykonanie zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji [...]

Zarządzenie Nr 0151-97/04

Zarządzenie Nr 0151-97/04 Burmistrza Szubina z dnia 1 października 2004r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szubin, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, w którym przeznacza się do sprzedaży lokale [...]

Zarządzenie Nr 0151-96/04

Zarządzenie Nr 0151-96/04 Burmistrza Szubina z dnia 30 września 2004 roku w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Szubin na 2004 rok związanych z przeniesieniami w ramach działu, przeniesień z rezerw [...]

Zarządzenie Nr 0151-95/04

Zarządzenie Nr 0151-95/04 Burmistrza Szubina z dnia 29 września 2004r. w sprawie określenia wzorów materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu gminy Szubin na 2005 rok. Na podstawie § 2 uchwały Nr XVIII/184/2000 [...]

Zarządzenie Nr 0151-94/04

Zarządzenie Nr 0151-94/04 Burmistrza Szubina z dnia 29 września 2004r. w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac nad budżetem gminy na 2005 rok. Na podstawie § 1 uchwały Nr XVIII/184/2000 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 20 [...]

Zarządzenie Nr 0151-93/04

Zarządzenie Nr 0151-93/04 Burmistrza Szubina z dnia 27 września 2004 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Szubin. Na podstawie art. 13 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia [...]

Zarządzenie Nr 0151-92/04

Zarządzenia Nr 0151-92/04 Burmistrza Szubina z dnia 27 września 2004r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szubin, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, w którym przeznacza się do sprzedaży lokale [...]

Zarządzenie Nr 0151-91/04

Zarządzenie Nr 0151-91/04 Burmistrza Szubina z dnia 17 września 2004r. w sprawie oznaczenia nieruchomości numerami porządkowymi Na podstawie art. 9 ust. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934r. o ustalaniu [...]

Zarządzenie Nr 0151-90/04

Zarządzenie Nr 0151-90/04 Burmistrza Szubina z dnia 16 września 2004r. w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Szubin nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kołaczkowo gmina Szubin. Na podstawie art. 24 [...]

Zarządzenie Nr 0151-89/04

Zarządzenie Nr 0151-89/04 Burmistrza Szubina z dnia 13 września 2004r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy z równoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu. Na podstawie art. 30 [...]

Zarządzenie Nr 0151-88/04

Zarządzenie Nr 0151-88/04 Burmistrza Szubina z dnia 13 września 2004r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szubin, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, w którym przeznacza się do sprzedaży lokale [...]

Zarządzenie Nr 0151-87/04

Zarządzenie Nr 0151-87/04 Burmistrza Szubina z dnia 10 września 2004r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Szubin na 2004 rok związanych z przeniesieniami w ramach działu, przeniesień z rezerw budżetowych [...]

Zarządzenie Nr 0151-86/04

Zarządzenie Nr 0151-86/04 Burmistrza Szubina z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie dotacji przedmiotowej z budżetu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie [...]

Zarządzenie Nr 0151-85/04

Zarządzenie Nr 0151-85/04 Burmistrza Szubina z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szubin, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, w którym przeznacza się do sprzedaży lokale mieszkalne [...]

Zarządzenia Nr 0151-84/04

Zarządzenia Nr 0151-84/04 Burmistrza Szubina z dnia 30 sierpnia 2004r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Szubin. Na podstawie art. 13, art. 35 i art. 40 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia [...]

Zarządzenie Nr 0151-83/04

Zarządzenie Nr 0151-83/04 Burmistrza Szubina z dnia 27 sierpnia 2004r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Słupy Gmina Szubin. Na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z [...]

Zarządzenie Nr 0151-82/04

Zarządzenie Nr 0151-82/04 Burmistrza Szubina z dnia 25 sierpnia 2004 roku w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Szubina Nr 0151-14/04 z dnia 24 lutego 2004 roku w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy [...]

Zarządzenie Nr 0151-81/04

Zarządzenie Nr 0151-81/04 Burmistrza Szubina z dnia 16 sierpnia 2004r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Szubin. [...]

Zarządzenie Nr 0151-80/04

Zarządzenie Nr 0151-80/04 Burmistrza Szubina z dnia 16 sierpnia 2004r. w sprawie określenia wzoru wniosku o udostępnienie informacji publicznej w przypadku, gdy informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub formie określonej [...]

Zarządzenie Nr 0151-79/04

Zarządzenie Nr 0151-79/04 Burmistrza Szubina z dnia 16 sierpnia 2004r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Szubin, położonej w miejscowości Stary Jarużyn gmina Szubin. Na podstawie art. 13 [...]

Zarządzenie Nr 0151-78/04

Zarządzenie Nr 0151-78/04 Burmistrza Szubina z dnia 16 sierpnia 2004r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szubin, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, w którym przeznacza się do sprzedaży lokale mieszkalne [...]

Zarządzenie Nr 0151-77/04

Zarządzenie Nr 0151-77/04 Burmistrza Szubina z dnia 16 sierpnia 2004r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Szubin na 2004 rok związanych z przeniesieniami w ramach działu oraz zwiększeniem i zmniejszeniem [...]

Zarządzenie Nr 0151-76/04

Zarządzenie Nr 0151-76/04 Burmistrza Szubina z dnia 16 sierpnia 2004r. sprawie oznaczenia nieruchomości numerami porządkowymi. Na podstawie art. 9 ust. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934r. o [...]

Zarządzenie Nr 0151-75/04

Zarządzenie Nr 0151-75/05 Burmistrza Szubina z dnia 5 sierpnia 2004r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Nadleśnictwa Szubin, zakładowego budynku mieszkalnego położonego we wsi Słonawy gmina Szubin. Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 4, [...]

Zarządzenie Nr 0151-74/04

Zarządzenie Nr 0151-74/04 Burmistrza Szubina z dnia 4 sierpnia 2004r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Szubin, zabudowanej budynkami mieszkalnymi, w których przeznacza się do sprzedaży lokale [...]

Zarządzenie Nr 0151-73/04

Zarządzenie Nr 0151-73/04 Burmistrza Szubina z dnia 30 lipca 2004r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za udostępnieni informacji publicznej na wniosek. [...]

Zarządzenie Nr 0151-72/04

Zarządzenie Nr 0151-72/04 Burmistrza Szubina z dnia 30 lipca 2004r. w sprawie oznaczenia nieruchomości numerami porządkowymi. Na podstawie art. 9 ust. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934r. o ustalaniu [...]

Zarządzenie Nr 0151-71/04

Zarządzenie Nr 0151-71/04 Burmistrza Szubina z dnia 29 lipca 2004r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Szubin. Na podstawie art. 13 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o [...]

Zarządzenie Nr 0151-70/04

Zarządzenie Nr 0151-70/04 Burmistrza Szubina z dnia 29 lipca 2004r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Szubin na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w [...]

Zarządzenie Nr 0151-69/04

Zarządzenie Nr 0151-69/04 Burmistrza Szubina z dnia 22 lipca 2004r. w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szubin, której zbycie jest niezbędne do poprawienia warunków zagospodarowania [...]

Zarządzenie Nr 0151-68/04

Zarządzenie Nr 0151-68/04 Burmistrza Szubina z dnia 22 lipca 2004r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szubin, przeznaczonej do zbycia na rzecz współużytkowników wieczystych. Na podstawie art. 30 ust. [...]

Zarządzenie Nr 0151-67/04

Zarządzenie Nr 0151-67/04 Burmistrza Szubina z dnia 22 lipca 2004r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szubin, położonej w miejscowości Tur gmina Szubin, na rzecz [...]

Zarządzenie Nr 0151-66/04

Zarządzenie Nr 0151-66/04 Burmistrza Szubina z dnia 19 lipca 2004r. w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na remont pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Szubinie oraz powołania komisji przetargowej i określenia jej zadań. Na [...]

Zarządzenie Nr 0151-65/04

Zarządzenie Nr 0151-65/04 Burmistrza Szubina z dnia 19 lipca 2004r. w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na adaptację budynku warsztatowego na cele świetlicy wiejskiej w Chomętowie oraz powołania komisji przetargowej i [...]

Zarządzenie Nr 0151-64/04

Zarządzenie Nr 0151-64/04 Burmistrza Szubina z dnia 19 lipca 2004r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Szubin, położonej w miejscowości Rynarzewo gmina Szubin. Na podstawie art. 13 [...]

Zarządzenie Nr 0151-63/04

Zarządzenie Nr 0151-63/04 Burmistrza Szubina z dnia 13 lipca 2004r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia procedury przetargowej na realizację projektu "B2-250147", Remont Szkoły Podstawowej w Królikowie. [...]

Zarządzenie Nr 0151-62/04

Zarządzenie Nr 0151-62/04 Burmistrza Szubina z dnia 13 lipca 2004r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Szubin. Na podstawie art. 13, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o [...]

Zarządzenie Nr 0151-61/04

Zarządzenie Nr 0151-61/04 Burmistrza Szubina z dnia 13 lipca 2004r. w sprawie oznaczenia nieruchomości numerami porządkowymi. Na podstawie art. 9 ust. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934r. o ustalaniu [...]

Zarządzenie Nr 0151-60/04

Zarządzenei Nr 0151-60/04 Burmistrza Szubina z dnia 12 lipca 2004r. w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na nadzór inwestorski w branżach ogólnobudowlanej, wod.-kan. c.o. i elektrycznej oraz powołania komisji przetargowej i [...]

Zarządzenie Nr 0151-59/04

Zarządzenie Nr 0151-59/04 Burmistrza Szubina z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szubin, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, w którym przeznacza się do sprzedaży lokale mieszkalne na [...]

Zarządzenie Nr 0151-58/04

Zarzadzenie Nr 0151-58/04 Burmistrza Szubina z dnia 6 lipca 2004r. w sprawie ustalenia składu imiennego komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Na podstawie art. 9 g ust. 2 w [...]

Zarządzenie Nr 0151-57/04

Zarządzenie Nr 0151-57/04 Burmistrza Szubina z dnia 6 lipca 2004r. w sprawie ustalenia składu imiennego komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Na podstawie art. 9 g [...]

Zarządzenie Nr 0151-56/04

Zarządzenie Nr 0151-56/04 Burmistrza Szubina z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Szubin na 2004 rok związanych z przeniesieniami w ramach działu oraz zwiększeniem i zmniejszeniem [...]

Zarządzenie Nr 0151-55/04

Zarządzenie Nr 0151-55/04 Burmistrza Szubina z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0151-47/04 Burmistrza Szubina z dnia 1 czerwca 2004 w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Szubin na 2004 [...]

Zarządzenie Nr 0151-54/04

Zarządzenie Nr 0151-54/04 Burmistrza Szubina z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szubin, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, w którym przeznacza się do sprzedaży lokal [...]

Zarządzenie Nr 0151-53/04

Zarządzenie Nr 0151-53/04 Burmistrza Szubina z dnia 21 czerwca 2004 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szubin, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, w którym przeznacza się do sprzedaży lokal [...]

Zarządzenie Nr 0151-52/04

Zarządzenie Nr 0151-52/04 Burmistrza Szubina z dnia 18 czerwca 2004 roku w sprawie oznaczenia nieruchomości numerami porządkowymi. Na podstawie art. 9 ust. 1 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934r. o [...]

Zarządzenie Nr 0151-51/04

Zarządzenie Nr 0151-51/04 Burmistrza Szubinaz dnia 18 czerwca 2004 roku o zmianie Zarządzenia Nr 0152-105/03 Burmistrza Gminy i Miasta Szubin z dnia 28 października 2003r. w sprawie oznaczenia nieruchomości numerami porządkowymi. Na [...]

Zarządzenie Nr 0151-50/04

Zarządzenie Nr 0151-50/04 Burmistrza Szubina z dnia 9 czerwca 2004 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 z siedzibą w Słupach. Na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 kwietnia [...]

Zarządzenie Nr 0151-49/04

Zarządzenie Nr 0151-49/04 Burmistrza Szubina z dnia 9 czerwca 2004 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szubińskim Domu Kultury przy ul. Kcyńskiej 13 w Szubinie. Na podstawie [...]

Zarządzenie Nr 0151-48/04

Zarządzenie Nr 0151-48/04 Burmistrza Szubina z dnia 4 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia imiennego osobowego składu komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Rynarzewie. Na [...]

Zarządzenie Nr 0151-47/04

Zarządzenie Nr 0151-47/04 Burmistrza Szubina z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie dokonania zmian dochodów i wydatków budżetu gminy Szubin na 2004 rok związanych z przeniesieniami w ramach działu oraz zwiększeniem i zmniejszeniem budżetu z [...]

Zarządzenie Nr 0151-46/04

zarządzenie Nr 0151-46/04 Burmistrza Szubina z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowych Komisji Wyborczej Nr 8 z siedzibą w Remizie Straży Pożarnej w Królikowie. Na podstawie art. 50 ust. 1 pkt [...]

Zarządzenie Nr 0151-45/04

Zarządzenie Nr 0151-45/04 Burmistrza Szubina z dnia 28 maja 2004 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 11 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Kołaczkowie. Na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 1 ustawy [...]

Zarządzenie Nr 0151-44/04

Zarządzenie Nr 0151-44/04 Burmistrza Szubina z dnia 27 maja 2004 roku o zmianie zarządzenia Nr 0151-41/04 Burmistrza Szubina z dnia 18 maja 2004r. w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu [...]

Zarządzenie Nr 0151-43/04

Zarządzenie Nr 0151-43/04 Burmistrza Szubina z dnia 24 maja 2004 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 14 z siedzibą w świetlicy wiejskiej w Zamościu. Na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 5 ustawy [...]

Zarządzenie Nr 0151-42/04

Zarządzenie Nr 0151-42/04 Burmistrza Szubina z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie upoważnienia Pani Renaty Michalak do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości [...]

Zarządzenie Nr 0151-41/04

Zarządzenie Nr 0151-41/04 Burmistrza Szubina z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004r. [...]

Zarządzenie Nr 0151-40/04

Zarządzenie Nr 0151-40/04 Burmistrza Szubina z dnia 17 maja 2004 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Turze oraz powołania komisji przetargowej i określenia jej [...]

Zarządzenie Nr 0151-39/04

Zarządzenie Nr 0151-39/04 Burmistrza Szubina z dnia 17 maja 2004 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dokończenie budowy z przebudową i rozbudową budynku na cele warsztatów terapii zajęciowej dla osób [...]

Zarządzenie Nr 0151-38/04

Zarządzenie Nr 0151-38/04 Burmistrza Szubina z dnia 13 maja 2004 roku w sprawie oznaczenia nieruchomości numerami porządkowymi. Na podstawie art. 9 ust 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934r. o ustalaniu [...]

Zarządzenie Nr 0151-37/04

Zarządzenie Nr 0151-37/04 Burmistrza Szubina z dnia 12 maja 2004 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Szubin, położonej w Rynarzewie przy ulicy Rynek 20. Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 28 [...]

Zarządzenie Nr 0151-36/04

Zarządzenie Nr 0151-36/04 Burmistrza Szubina z dnia 6 maja 2004 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Szubin, położonej w miejscowości Skórzewo gmina Szubin. Na podstawie art. 13 ust. 1 i [...]

Zarządzenie Nr 0151-35/04

Zarządzenie Nr 0151-35/04 Burmistrza Szubina z dnia 5 maja 2004 roku w sprawie zatwierdzenia bilansu za 2003 rok instytucji kultury - Muzeum Ziemi Szubińskiej. [...]

Zarządzenie Nr 0151-34/04

Zarządzenie Nr 0151-34/04 Burmistrza Szubina z dnia 5 maja 2004 roku w sprawie zatwierdzenia bilansu za 2003 rok instytucji kultury - Szubiński Dom Kultury. [...]

Zarządzenie Nr 0151-33/04

Zarządzenie Nr 0151-33/04 Burmistrza Szubina z dnia 4 maja 2004 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szubinie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy [...]

Zarządzenie Nr 0151-32/04

Zarządzenie Nr 0151-32/04 Burmistrza Szubina z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Szubin na 2004 rok związanych z przeniesieniami w ramach działu oraz zwiększeniem i zmniejszeniem [...]

Zarządzenie Nr 0151-31/04

Zarządzenie Nr 0151-31/04 Burmistrza Szubina z dnia 21 kwietnia 2004 roku w sprawie przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia Gminy Szubin oraz powołania komisji przetargowej i określenia jej zadań. Na podstawie art. [...]

Zarządzenie Nr 0151-30/04

Zarządzenie Nr 0151-30/04 Burmistrza Szubina z dnia 21 kwietnia 2004 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z gminy Szubin oraz powołania komisji przetargowej i określenia jej [...]

Zarządzenie Nr 0151-29/04

Zarządzenie Nr 0151-29/04 Burmistrza Szubina z dnia 19 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobu podania do publicznej wiadomości wykazów podatników, którym umorzono zaległości podatkowe. Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia [...]

Zarządzenie Nr 0151-28/04

Zarządzenie Nr 0151-28/04 Burmistrza Szubina z dnia 15 kwietnia 2004 roku w sprawie oznaczenie nieruchomości numerami porządkowymi. Na podstawie art. 9 ust. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934r. o [...]

Zarządzenie Nr 0151-27/04

Zarządzenie Nr 0151-27/04 Burmistrza Szubina z dnia 8 kwietnia 2004 roku w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Szubin, podlegającej sprzedaży na rzecz Parafii [...]

Zarządzenie Nr 0151-26/04

Zarządzenie Nr 0151-26/04 Burmistrza Szubina z dnia 18 marca 2004 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia niezabudowanej nieruchomości położonej przy ulicy Rynek w Szubinie. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca [...]

Zarządzenie Nr 0151-25/04

Zarządzenie 0151-25/04 Burmistrza Gminy z dnia 18 marca 2004 roku w sprawie oznaczenia nieruchomości numerami porządkowymi. Na podstawie art. 9 ust. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934r. o ustalaniu [...]

Zarządzenie Nr 0151-24/04

Zarządzenie Nr 0151-24/04 Burmistrza Szubina z dnia 18 marca 2004 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szubin, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, w którym przeznacza się do sprzedaży lokale mieszkalne [...]

Zarządzenie Nr 0151-23/04

Zarządzenie Nr 0151-23/04 Burmistrza Szubina z dnia 18 marca 2004 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na termo modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Turze wraz z modernizacją kotłowni oraz powołania komisji [...]

Zarządzenie Nr 0151-22/04

Zarządzenie Nr 0151-22/04 Burmistrza Szubina z dnia 18 marca 2004 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w kampanii wyborczej do Parlamentu [...]

Zarządzenie Nr 0151-21/04

Zarządzenie Nr 0151-21/04 Burmistrza Szubina z dnia 18 marca 2004 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Szubin nieruchomości położonej w miejscowości Zielonowo w obrębie Mąkoszyn gmina Szubin. [...]

Zarządzenie Nr 0151-20/04

Zarządzenie Nr 0151-20/04 Burmistrza Szubina z dnia 17 marca 2004 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szubin, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, w którym przeznacza się do sprzedaży lokale mieszkalne [...]

Zarządzenie Nr 0151-19/04

Zarządzenie Nr 0151-19/04 Burmistrza Szubina z dnia 10 marca 2004 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szubin, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, w którym przeznacza się do sprzedaży lokale mieszkalne [...]

Zarządzenie Nr 0151-18/04

Zarządzenie Nr 0151-18/04 Burmistrza Szubina z dnia 9 marca 2004 roku w sprawie ustalenia wartości nieruchomości niezabudowanych dla dokonania inwentaryzacji mienia komunalnego. [...]

Zarządzenie Nr 0151-17/04

Zarządzenie Nr 0151-17/04 Burmistrza Szubina z dnia 9 marca 2004r. w sprawie oznaczenia nieruchomości numerami porządkowymi. [...]

Zarządzenie Nr 0151-16/04

Zarządzenie Nr 0151-16/04 Burmistrza Szubina z dnia 2 marca 2004 roku w sprawie oznaczenia nieruchomości numerami porządkowymi. [...]

Zarządzenie Nr 0151-15/04

Zarządzenie Nr 0151-15/04 Burmistrza Szubina z dnia 2 marca 2004 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szubin, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, w którym przeznacza się do sprzedaży lokale mieszkalne [...]

Zarządzenie nr 0151-14/04

Zarządzenie Nr 0151-14/04 Burmistrza Szubina z dnia 24 lutego 2004 roku w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Szubin na 2004 rok uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie Nr XII/106/04 z dnia 29 [...]

Zarządzenia Nr 0151-13/04

Zarządzenie Nr 0151-13/04 Burmistrza Szubina z dnia 24 lutego 2004 roku w sprawie oznaczenia nieruchomości numerami porządkowymi. [...]

Zarządzenie Nr 0151-12/04

Zarządzenie Nr 0151-12/04 Burmistrza Szubina z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na termo modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Turze oraz powołania komisji przetargowej i określenia jej zada [...]

Zarządzenie Nr 0151-11/04

Zarządzenie Nr 0151-11/04 Burmistrza Szubina z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy z równoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu. [...]

Zarządzenie Nr 0151-10/04

Zarządzenie Nr 0151-10/04 Burmistrza Szubina z dnia 19 lutego 2004 roku w sprawie zwołania ogólnych zebrań mieszkańców w osiedlach na terenie miasta Szubina. [...]

Zarządzenie Nr 0151-9/04

Zarządzenie Nr 0151-9/04 Burmistrza Szubina z dnia 19 lutego 2004 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy z równoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu. [...]

Zarządzenie Nr 0151-8/04

Zarządzenie Nr 0151-8/04 Burmistrza Szubina z dnia 18 lutego 2004 roku w sprawie ustalenia składu imiennego komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. [...]

Zarządzenie Nr 0151-7/04

Zarządzenie Nr 0151-7/04 Burmistrza Szubina z dnia 16 lutego 2004 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szubin, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, w którym przeznacza się do sprzedaży lokal mieszkalny [...]

Zarządzenie Nr 0151-6/04

Zarządzenie Nr 0151-6/04 Burmistrza Szubina z dnia 12 lutego 2004 roku w sprawie zamiany nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Szubin położonej w Królikowie, na nieruchomość gruntową stanowiącą własność Skarbu [...]

Zarządzenie Nr 0151-5/04

Zarządzenie Nr 0151-5/04 Burmistrza Szubina z dnia 4 lutego 2004 roku w sprawie oznaczenia nieruchomości numerami porządkowymi. [...]

Zarządzenie Nr 0151-4/04

Zarządzenie Nr 0151-4/04 Burmistrza Szubina z dnia 23 stycznia 2004 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na naprawę dróg bitumicznych na terenie gminy Szubin oraz powołania komisji przetargowej i określenia jej za [...]

Zarządzenie Nr 0151-3/04

Zarządzenie Nr 0151-3/04 Burmistrza Szubina z dnia 23 stycznia 2004 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na naprawę dróg gruntowych na terenie gminy Szubin oraz powołania komisji przetargowej i określenia jej zada [...]

Zarządzenie Nr 0152-2/04

Zarządzenie Nr 0152-2/04 Burmistrza Szubina z dnia 12 stycznia 2004 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szubin, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, w którym przeznacza się do sprzedaży lokale [...]

Zarządzenie Nr 0152-1/04

Zarządzenie Nr 0152-1/04 Burmistrza Szubina z dnia 7 stycznia 2004 roku o zmianie uchwały Nr 27/00 Zarządu Gminy i Miasta Szubin z dnia 13 kwietnia 2000r. w sprawie oznaczenia nieruchomości nowymi numerami porządkowymi. [...]

metryczka