Majątek Gminy Szubin (wg stanu na 31.12.2009 r.)


Nr grupy Wyszczególnienie składników Wartość netto (w zł)
0 Grunty 30.063.053,35
1-2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 50.705.444,85
3-6 Urządzenia techniczne i maszyny 788.005,24
7 Środki transportu 816.598,11
8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 173.344,04
  Akcje (udziały) 13.916.910,00
  Razem 96.463.355,59

metryczka


Wytworzył: Wio (10 maja 2010)
Opublikował: Michał Moniak (12 maja 2010, 12:39:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1634