Majątek Gminy Szubin (wg stanu na 31.12.2008 r.)


Nr grupy Wyszczególnienie składników Wartość netto (w zł)
0 Grunty 8.660.428,09
1-2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 45.429.665,22
3-6 Urządzenia techniczne i maszyny 835.779,84
7 Środki transportu 744.359,33
8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 122.839,82
  Akcje (udziały) 13.912.470,00
  Razem 69.705.542,30

metryczka


Wytworzył: Wioletta Martek (10 maja 2010)
Opublikował: Michał Moniak (12 maja 2010, 12:36:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1582