Majątek Gminy Szubin (wg stanu na 31.12.2007 r.)

Nr grupy Wyszczególnienie składników Wartość netto (w zł)
0 Grunty 8.912.961,70
1-2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 34.652.883,65
3-6 Urządzenia techniczne i maszyny 1.501.350,79
7 Środki transportu 905.996,33
8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 97.284,13
   Akcje (udziały) 13.911.390,00
   Razem 59.981.866,60

metryczka


Wytworzył: Wioletta Martek (10 maja 2010)
Opublikował: Michał Moniak (12 maja 2010, 12:32:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1540