Majątek Gminy Szubin (wg stanu na 31.12.2006 r.)


Nr grupy Wyszczególnienie składników Wartość netto (w zł)
0 Grunty 6.760.445,56
1-2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 34.433.684,85
3-6 Urządzenia techniczne i maszyny 1.395.422,64
7 Środki transportu 509.300,00
8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 53.265,98
  Akcje (udziały) 13.602.310,00
  Razem 56.754.429,03

metryczka


Wytworzył: Wioletta Martek (10 maja 2010)
Opublikował: Michał Moniak (12 maja 2010, 12:22:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1546