Majątek gminy - stan na dzień 31.12.2002r.

Majątek gminy, wartość księgowa netto - stan na dzień 31.12.2002r.

Lp.   Jednostki Zakład
budżetowy
Razem
1. Grunty 5.389.020,-   5.389.020,-
2. Budynki, lokale i obiekty
inżynierii lądowej i wodnej
11.344.649,- 2.273.218,- 13.617.867,-
3. Urządzenia techniczne i maszyny 1.947.252,- 144.271,- 2.091.523,-
4. Środki transportu 127.423,-   127.423,-
5. Inne środki trwałe 33.778,-   33.778,-
6. Udziały w spółkach i w BS 10.780.710,-   10.780.710,-
7. Inwestycje rozpoczęte 649.948,- 61.878,- 711.826,-
R A Z E M 32.752.147,-

metryczka


Wytworzył: organizacyjny (31 grudnia 2002)
Opublikował: Michał Moniak (27 czerwca 2005, 13:30:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3055