Majątek gminy - stan na dzień 31.12.2003r.

Majątek gminy, wartość księgowa netto - stan na dzień 31.12.2003r.

Lp.   Jednostki Zakład
budżetowy
Razem
1. Grunty 6.075.468,-   6.075.468,-
2. Budynki, lokale i obiekty
inżynierii lądowej i wodnej
12.779.545,- 1.655.830,- 14.435.375,-
3. Urządzenia techniczne i maszyny 1.973.976,- 664.411,- 2.638.387,-
4. Środki transportu 262.461,-   262.461,-
5. Inne środki trwałe 31.962,-   31.962,-
6. Udziały w spółkach i w BS 10.786.160,-   10.786.160,-
7. Inwestycje rozpoczęte 429.668,- 157.199,- 586.867,-
R A Z E M 34.816.698,-

metryczka


Wytworzył: organizacyjny (31 grudnia 2003)
Opublikował: Michał Moniak (27 czerwca 2005, 13:27:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3082