Majątek gminy i miasta

Majątek gminy i miasta

Majątek Gminy Szubin (wg stanu na 31.12.2009 r.)

Nr grupy Wyszczególnienie składników Wartość netto (w zł) 0 Grunty 30.063.053,35 1-2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 50.705.444,85 3-6 Urządzenia techniczne i maszyny 788.005,24 [...]

Majątek Gminy Szubin (wg stanu na 31.12.2008 r.)

Nr grupy Wyszczególnienie składników Wartość netto (w zł) 0 Grunty 8.660.428,09 1-2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 45.429.665,22 3-6 Urządzenia techniczne i maszyny 835.779,84 [...]

Majątek Gminy Szubin (wg stanu na 31.12.2007 r.)

Nr grupy Wyszczególnienie składników Wartość netto (w zł) 0 Grunty 8.912.961,70 1-2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 34.652.883,65 3-6 Urządzenia techniczne i maszyny [...]

Majątek Gminy Szubin (wg stanu na 31.12.2006 r.)

Nr grupy Wyszczególnienie składników Wartość netto (w zł) 0 Grunty 6.760.445,56 1-2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 34.433.684,85 3-6 Urządzenia techniczne i maszyny 1.395.422,64 [...]

Majątek gminy (na dzień 31.12.2005), dług publiczny, planowane spłaty zobowiazań

Prognozowanie kwoty długu na 2006 rok i lata następne (stan na dzień 16 lutego 2006r.). Tytuł dłużny Kwota długu na dzień 31.12.2005 Prognozowanie kwoty długu według stanu na koniec roku 2006 2007 2008 2009 2010 [...]

Majątek gminy (na dzień 31.12.2004), dług publiczny, planowane spłaty zobowiazań

Majątek gminy Majatek gminy - stan na dzień 31.12.2004r. Nr Wyszczególnienie składników Wartość (w zł) 0 Grunty 5.889.727,26 1 Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do likalu mieszkalnego oraz [...]

Majątek gminy - stan na dzień 31.12.2003r.

Majątek gminy, wartość księgowa netto - stan na dzień 31.12.2003r. Lp.   Jednostki Zakładbudżetowy Razem 1. Grunty 6.075.468,-   6.075.468,- 2. Budynki, lokale i obiektyinżynierii lądowej i [...]

Majątek gminy - stan na dzień 31.12.2002r.

Majątek gminy, wartość księgowa netto - stan na dzień 31.12.2002r. Lp.   Jednostki Zakładbudżetowy Razem 1. Grunty 5.389.020,-   5.389.020,- 2. Budynki, lokale i obiektyinżynierii lądowej i [...]

metryczka